חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספרים ומחבריהם

בחן את עצמך בנושא ספרים ומחבריהם ביהדות תימן

1. מי חיבר ספר שו"ת פעולת צדיק ? 
 א) מארי דוד משרקי
 ב) מארי עמרם קורח
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי דוד עדני


--------------------------------------------------------------------------------


2. מי חיבר ספר שתילי זתים ? 
 א) מארי דוד משרקי
 ב) מארי עמרם קורח
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי יחיא קורח


--------------------------------------------------------------------------------


3. מי חיבר ספר מדרש הגדול ? 
 א) מארי זכריה הרופא
 ב) מארי שלמה עדני
 ג) מארי נתנאל בן ישעיה
 ד) מארי דוד עדני


--------------------------------------------------------------------------------


4. מי חיבר ספר מדרש הביאור ? 
 א) מארי זכריה הרופא
 ב) מארי סעדיה עדני
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי שלמה עדני


--------------------------------------------------------------------------------


5. מי חיבר ספר מדרש החפץ ? 
 א) מארי דוד משרקי
 ב) מארי נתנאל בן ישעיה
 ג) מארי שלום שבזי
 ד) מארי זכריה הרופא


--------------------------------------------------------------------------------


6. מי חיבר ספר אור האפילה ? 
 א) מארי שלמה עדני
 ב) מארי חיים כסאר
 ג) מארי נתנאל בן ישעיה
 ד) מארי יחיא צאלח


--------------------------------------------------------------------------------


7. מי חיבר ספר מלאכת שלמה ? 
 א) מארי שלמה עדני
 ב) מארי שלום עדני
 ג) מארי חיים כסאר
 ד) מארי שלום שבזי


--------------------------------------------------------------------------------


8. מי חיבר ספר חמדת ימים ? 
 א) מארי פינחס הכהן מגארי
 ב) מארי שלום שבזי
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי נתנאל בן ישעיה


--------------------------------------------------------------------------------


9. מי חיבר ספר חלק הדקדוק ? 
 א) מארי שלום עדני
 ב) מארי נתנאל בן ישעיה
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי דוד עדני


--------------------------------------------------------------------------------


10. מי חיבר ספר שם טוב ? 
 א) מארי שלמה עדני
 ב) מארי פינחס הכהן מגארי
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי חיים כסאר


--------------------------------------------------------------------------------

11. מי חיבר ספר עולת שלמה ? 
 א) מארי שלמה בדיחי
 ב) מארי פינחס הכהן מגארי
 ג) מארי זכריה הרופא
 ד) מארי שלום שבזי


--------------------------------------------------------------------------------


12. מי חיבר ספר שו"ת חיי שלום ? 
 א) מארי שלמה עדני
 ב) מארי שלום עדני
 ג) מארי יחיא הכהן
 ד) מארי דוד משרקי


--------------------------------------------------------------------------------


13. מי חיבר ספר מקור חיים ? 
 א) מארי יחיא בן יעקב צאלח
 ב) מארי שלמה עדני
 ג) מארי שלום שבזי
 ד) מארי יחיא בדיחי


--------------------------------------------------------------------------------


14. מי חיבר ספר שושנת המלך ? 
 א) מארי שלום שבזי
 ב) מארי עמרם קורח
 ג) מארי שלום חבשוש
 ד) מארי שלום שרעבי


--------------------------------------------------------------------------------


15. מי חיבר ספר משכיל דורש ? 
 א) מארי יחיא צאלח
 ב) מארי שלום שבזי
 ג) מארי עמרם קורח
 ד) מארי יחיא קורח


--------------------------------------------------------------------------------


16. מי חיבר ספר סערת תימן ? 
 א) מארי שלום עדני
 ב) מארי עמרם קורח
 ג) מארי זכריה הרופא
 ד) מארי פינחס הכהן מגארי


--------------------------------------------------------------------------------


17. מי חיבר ספר נהר שלום ? 
 א) מארי חיים סנואני
 ב) מארי יחיא קורח
 ג) מארי שלום שרעבי
 ד) מארי יחיא צאלח


--------------------------------------------------------------------------------


18. מי חיבר ספר רכב אלהים ? 
 א) מארי יצחק ונה
 ב) מארי אברהם ערוסי
 ג) מארי דוד משרקי
 ד) מארי דוד עדני


--------------------------------------------------------------------------------


19. מי חיבר ספר מקום מקדש ? 
 א) מארי חיים סנואני
 ב) מארי חיים כסאר
 ג) מארי דוד עדני
 ד) מארי שלום חבשוש


--------------------------------------------------------------------------------


20. מי חיבר ספר שו"ת זכרוני איש ? 
 א) מארי זכריה הרופא
 ב) מארי אברהם נדאף
 ג) מארי שלום שבזי
 ד) מארי חיים כסאר


--------------------------------------------------------------------------------

21. מי חיבר שו"ת חיי שלום ? 
 א) מארי יחיא קורח
 ב) מארי שלום חבשוש
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי יחיא הכהן


--------------------------------------------------------------------------------


22. מי חיבר ספר שו"ת חן טוב ? 
 א) מארי יחיא בדיחי
 ב) מארי עמרם קורח
 ג) מארי שלום עדני
 ד) מארי חיים סנואני


--------------------------------------------------------------------------------


23. מי חיבר ספר סוכת שלום ? 
 א) מארי שלום עדני
 ב) מארי שלמה עדני
 ג) מארי שלום שרעבי
 ד) מארי דוד משרקי


--------------------------------------------------------------------------------


24. מי חיבר ספר שו"ת רביד הזהב ? 
 א) מארי חיים כסאר
 ב) מארי יחיא הכהן
 ג) מארי דוד משרקי
 ד) מארי יחיא צאלח


--------------------------------------------------------------------------------


25. מי חיבר ספר צידה לדרך ? 
 א) מארי זכריה דהרי
 ב) מארי יחיא הכהן
 ג) מארי שלום חבשוש
 ד) מארי עמרם קורח


--------------------------------------------------------------------------------


26. מי חיבר ספר נחלת יוסף ? 
 א) מארי יחיא בדיחי
 ב) מארי יהודה גזפאן
 ג) מארי מרדכי שרעבי
 ד) מארי שמואל עדני


--------------------------------------------------------------------------------


27. מי חיבר ספר זבח תודה ? 
 א) מארי עמרם קורח
 ב) מארי יחיא צאלח
 ג) מארי חיים סנואני
 ד) מארי יהודה גזפאן


--------------------------------------------------------------------------------


28. מי חיבר ספר לחם שלמה ? 
 א) מארי שלמה הכהן
 ב) מארי אברהם נדאף
 ג) מארי יחיא הכהן
 ד) מארי שמואל עדני


--------------------------------------------------------------------------------


29. מי חיבר ספר זר זהב ? 
 א) מארי שלום שרעבי
 ב) מארי שלום חבשוש
 ג) מארי פינחס הכהן מגארי
 ד) מארי מרדכי שרעבי


--------------------------------------------------------------------------------


30. מי חיבר ספר המוסר ? 
 א) מארי זכריה דהרי
 ב) מארי דוד משרקי
 ג) מארי עמרם קורח
 ד) מארי יחיא קורח


--------------------------------------------------------------------------------

31. מי חיבר ספר קורא הדורות ? 
 א) מארי אברהם נדאף
 ב) מארי יחיא קורח
 ג) מארי יחיא בדיחי
 ד) מארי אברהם ערוסי


--------------------------------------------------------------------------------


32. מי חיבר ספר מים שאובים ? 
 א) מארי דוד הלוי חמדי
 ב) מארי זכריה דהרי
 ג) מארי יחיא צאלח
 ד) מארי שלום שרעבי


--------------------------------------------------------------------------------


33. מי חיבר ספר מרפא לשון ? 
 א) מארי אברהם נדאף
 ב) מארי שלום שרעבי
 ג) מארי יחיא הכהן
 ד) מארי יחיא קורח


--------------------------------------------------------------------------------


34. מי חיבר ספר המזרחי ? 
 א) מארי שלמה עדני
 ב) מארי דוד משרקי
 ג) מארי יחיא בדיחי
 ד) מארי יחיא קורח


--------------------------------------------------------------------------------


35. מי חיבר ספר נפש יהודה ? 
 א) מארי יחיא צאלח
 ב) מארי שוכר מנחם חאצרי
 ג) מארי יחיא בדיחי
 ד) מארי שלום שרעבי


--------------------------------------------------------------------------------


36. מי חיבר ספר מנחת יהודה ? 
 א) מארי יחיא בדיחי
 ב) מארי יהודה גזפאן
 ג) מארי שלמה עדני
 ד) מארי דוד הלוי חמדי


--------------------------------------------------------------------------------


37. מי חיבר ספר ילקוט רועים ? 
 א) מארי אברהם נדאף
 ב) מארי שלום שרעבי
 ג) מארי יחיא בדיחי
 ד) מארי יחיא עומיסי


--------------------------------------------------------------------------------


38. מי חיבר שו"ת קיץ המזבח ? 
 א) מארי יחיא בדיחי
 ב) מארי דוד הלוי חמדי
 ג) מארי יחיא קורח
 ד) מארי זכריה דהרי


--------------------------------------------------------------------------------


39. מי חיבר ספר ארזי לבנון ? 
 א) מארי דוד משרקי
 ב) מארי יחיא קורח
 ג) מארי חיים סנואני
 ד) מארי שלום שרעבי


--------------------------------------------------------------------------------


40. מי חיבר ספר ראשי בשמים ? 
 א) מארי יחיא עומיסי
 ב) מארי יחיא צאלח
 ג) מארי דוד משרקי
 ד) מארי שוכר מנחם חאצרי


--------------------------------------------------------------------------------

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד