חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הלכות כיבוד אב ואם

בחן את עצמך בנושא הלכות כיבוד אב ואם

1. האם מותר לישן על מיטת אבא המיוחדת לו שלא בפניו ? 
 א) מותר, רק זה אם שנת ארעי.
 ב) אסור. 
 ג) מותר.
 ד) אם האב בעיר אסור ואם האב מחוץ לעיר מותר.


--------------------------------------------------------------------------------

2. האם האבא קודם ראשון בדיבור, באכילה ובנטילת ידים ? 
 א) בנטילת ידים ובאכילה קודם אך לא בדיבור.
 ב) רק אם מבקש.
 ג) כן, בכולם.
 ד) רק בנטילת ידים האב ראשון.


--------------------------------------------------------------------------------

3. כיצד קוראים לאבא כשפונה אלינו וכשמזכירים אותו לאחרים ? 
 א) בכל אופן קוראים לו אבא.
 ב) כשפונה אלינו אבא מרי , וכשמזכירים אותו לאחרים אבא.
 ג) בכל אופן קוראים אבא מרי.
 ד) כשפונה אלינו אבא , וכשמזכירים אותו לאחרים אבא מרי.


--------------------------------------------------------------------------------

4. מהו הניקוד הנכון של המילים אבא / אמא / סבא ? 
 א) אַבַּא , אִמָא , סַבָּא
 ב) אַבָּא , אִמָּא , סָבָא 
 ג) אַבַּא , אִמַא , סְבַא
 ד) אַּבַא , אִמַא , סְבַא


--------------------------------------------------------------------------------

5. כשאבא נכנס לבית הכנסת או למסיבה מה עלינו לעשות ? 
 א) עומדים עד שישב במקומו.
 ב) צריך לקום קצת.
 ג) לתת לו מקום לשבת.
 ד) לתת לו לשתות.


--------------------------------------------------------------------------------

6. האם צריך לעמוד לכבוד האמא כשנכנסת לבית וכדומה ? 
 א) צריך לעמוד קצת.
 ב) צריך לעמוד מלא קומתו עד שתשב במקומה.
 ג) אין צריך לעמוד כלל.
 ד) עומדים רק לאמא מבוגרת.


--------------------------------------------------------------------------------

7. מה הם ראשי תיבות הכ"מ-זלה"ה-ע"ה ? 
 א) הוא כפרת משכבו / זכרונו לברכה הרב הגאון / עם הארץ.
 ב) הכסף משנה / זה לשון הרב הגדול / עולם הבא.
 ג) הריני כפרת משכבו / זה לשון הרב הגדול / עולם הבא.
 ד) הריני כפרת משכבו / זכרונו לחיי העולם הבא / עליו השלום.


--------------------------------------------------------------------------------

8. האם מותר לקרוא לסבא ולסבתא בשמם הפרטי ? 
 א) מותר רק אם נותנים רשות.
 ב) אסור בשום אופן.
 ג) לסבא מותר ולסבתא אסור.
 ד) לסבא אסור וסבתא מותר.


--------------------------------------------------------------------------------

9. כבוד האח הגדול, למה הכוונה? 
 א) האח הגדול הבכור.
 ב) את כל האחים הגדולים ממנו ולא האחיות.
 ג) כל האחים הגדולים ממנו כולל אחיות.
 ד) האחות הגדולה הבכורה.


--------------------------------------------------------------------------------

10. מהו הכבוד הגדול ביותר לאבא ולאמא ? 
 א) לעסוק בתורה ובמעשים טובים.
 ב) להיות תלמיד חרוץ.
 ג) לכבד אותם ולדאוג לכל צרכיהם.
 ד) להתפלל טוב.


--------------------------------------------------------------------------------

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד