חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בפרוס הבחירות - כסלו תש"ט

בישיבת מועצת עירית פתח-תקוה הי' הדבר. נאספו יהודים שומרי תורה בהמוניהם למחות נגד מכירת בשר טריפה בצרכני' המקומית של ההסתדרות. בין חברי המועצה התפתח וויכוח ער, ראש העיר, העיר בצדק, כי הוא רואה אותו כפתיחה לדיון ממצה ונוקב אשר יימשך אולי שנים באסיפה המכוננת של המדינה, שאנו עומדים לבחור בה- וויכוח על מעמדה של דת ישראל במדינת ישראל, שעות על שעות ניצבנו והקשבנו בתשומת לב לדעות שהשמיעו נציגי המפלגות השונות. והנה נודה על האמת, באנו לשכנע ויצאנו משוכנעים. מאי רוח מפא"י ומפ"ם הפכו מנתבעים לתובעים. מנאשמים למאשימים, ואנו נתקו המילים מפינו וכבשנו פנינו מבושה. נציגי ההסתדרות, אשר הצרכני' שלהם מחטיאה את הרבים למען בצע כסף. השתמשו בטכסיס ערמה: לא השמיעו דברים שיש בהם משום פגיעה בכבוד התורה ומצוותי'. הם התחשבו במעמד קהל החרדים, והרי לפי טענתם המתקבלת על הדעת. מונה ה"הסתדרות" יותר חברים דתיים מאשר כל המפלגות הדתיות גם יחד, ואנו עומדים בפרוס הבחירות.. לעומת זאת שאלו: יהודי פ"ת מה לכם כי נזעקתם, כלום לא ידעתם שלא ההסתדרות אלא הממשלה היא אשר מביאה ארצה את בשר הטריפה ואין הצרכני' אלא רק סוכן משנה ליבוא הממשלה? הרי שלושה שרים דתיים יושבים באותה ממשלה. כלום התפטרו, כלום איימו אפילו בהתפטרות? הרי רבנות ראשית מכהנת בישראל פאר, כלום הגיבה בחריפות כדרך שנהגה בשאלת קיפוח בתי דין רבניים? והמפלגות הדתיות, כלום מזעיקות הן את ההמונים למחאה נמרצת? אין זאת אלא שבסתר לבם מבינים כל הגורמים הנ"ל, שלא ייתכן אחרת, שאין להזיר מבשר את המוני העם בשעת חירום ובגלל מצוקתנו הכספית לא ייתכן להקציב מטבע זרה בעד הבשר הכשר. היקר, ומן ההכרח להסתפק בבשר טרף, זול.

אלה היו טענות נציגי ההסתדרות. מיותר להדגיש כי לא אנחנו ואף לא הם האמינו ב"הבנה" שהמפלגות, השרים הדתיים והרבנות הראשית מגלים ביחס ליבוא בשר הטריפה. אולם השאלות הנוקבות ששאלו בעינן עומדות, ונגידי ההסתדרות אשר הסכימו להחלטה התובעת ממשלת ישראל לספק בשר כשר, השיגו את מבוקשם. חודה של התמרמרותנו הופנה כלפי עצמנו, הזעם שכך ומכירת בשר הטריפה נמשכת כבר באין מפריע.

הרחבתי את הדיבור על מהלך ישיבת המועצה של עירית פ"ת, משום שבדיוק אותן הטענות הושמעו במועצות אחרות ובכל מקום נתקבלו החלטות המחאה נגד הממשלה גם בקלות נציגי ההסתדרות ובכל מקום נתקו המלים מפי נציגי המפלגות הדתיות. והמשלחות שהופיעו לשם מחאה חזרו מבוישות ונדהמות על עקבן. אמנם מדהים הוא הרעיון: מה שלא עלה בידי ממשלות אנטישמיות בכוח גזירת השחיטה, מה שלא השיגה הטמיעה וההתבוללות אלא בתהליך של שנים רבות, הצליחה ממשלת ישראל. אשר אנו שותפים לה וממילא גם נושאים באחריות מעללי'. להגעיל את שולחנן של אלפי ואולי גם רבבות משפחות יהודיות במשך מחצית השנה.

ד"ר דמבא. שהי' ידוע כלוחם אמיץ נגד גזירות השחיטה. השתתף בקונגרס הציוני הראשון, ומששאלוהו מה מעשהו שם, ענה, כי עליו להבטיח מבעוד מועד את זכות השחיטה הכשרה במדינה היהודית העתידה. בשעתו צחק כל העולם היהודי לבדיחה זו היום הפכה לאמת טראגית מאד. כי אמנם אנו זקוקים במדינת ישראל ללוחמים למען הזכות לאכול בשר כשר, אשר הממשלה מונעת בשיטה ובכוונה תחילה מפי אזרחי'. עצם תביעתנו היום לספק בשר כשר לנזהרים בכשרות, מסמל את קו הנסיעה של היהדות החרדית במאבקה. אכן, אברנו כברת דרך ארוכה מהתביעה לריבונות תורה מוחלטת בכל שטחי החיים- רעינוה המרכזי של אגו"י- עד לתביעת המינימום שאגו"י הגיעה לעי' לידי הסכם עם הסוכנות היהודית במרוצת הימים, תכנית המבטיחה את שמירת השבת, הכשרות ודיני אישות בחיים הצבוריים, ולבסוף עד לתביעתנו היום- לאפשר לנו לשמור על אורח חיים יהדותי, לפנים היו פורקי עול מצוות דורשים ממנו סבלנות למעלליהם, היום אנו ניצבים בקו העמדות האחרון, כשגבנו אל הקיר. הגענו בדיוק לאותו מבוא סתום שהחוגים החילוניים שאפו להכניסנו לתוכו, שנישא וניתן עמהם על בסיס חופש המצפון, וכל הדין יחוג סביב לציר, אם איננו מבקשים זכויות יתר לעצמנו, החורגות מגדר חופש המצפון.

לפיכך הגיעה השעה, שנבדוק מחדש, אם סיסמת שלטון התורה, שאנו מרימים על נס אגו"י אינה נישאת בפינו לשוא, אם איננו עושים אותה פלסתר. אם איננו משננים אותה כתוקי זה המצפצף ולוהג מתוך הרגל. הצטרפותנו לממשלה, ז.א. העובדה כי הסכמנו לשאת באחריות משותפת עם רוב של עוזבי תורה, קשה להעריך אותה כביטוי אידיאלי לחזון שלטון התורה. לא רק ההשתתפות בממשלה, אלא אף ההצבעה בעד התקציב- פירושה שיתוף לאחריות, ומאחר שהממשלה פורקת להלכה ולמעשה עול תורה. הרי שאנו מחזיקים ידי עוברי עבירה להלכה ולמעשה. קל מאד לתלות את הקולר בצואר נציגינו בממשלה ובמועצה, ולרחוץ בנקיון את כפינו, כאילו אין ידינו אנו במעל, אולם האמת היא, כי מוסדות אגו"י מעולם לא נתנו לנציגינו הוראה להתפטר או לעבור לאופוזיצי', ולפיכך עמדת נציגינו בממשלה ובמועצה הולמת את השקפת אגו"י בא"י, לפחות במידה שהועה"פ העולמי ומרכז אגו"י מבטאים אותה. מוסדות אגו"י עוד טרם מצאו עוז בנפשם לוותר על התועלת שתנועתנו מפיקה מהשתתפותה בשלטון ומתמיכתה בו. נהי' נא על כן כנים ואל נלין את תלונותינו על הנציגים, אלא על צבורנו כולו, אשר על דעתו הם פועלים ואת רצונו הם ממלאים.

אמנם אין להתעלם מנימוק אחר רב משקל, שיש בו להצדיק ולהסביר את הצטרפותנו לממשלה ביסודה. והוא, כי כל עדו לא נתקבלה חוקת המדינה, אנו רשאים להשתעשע בתקוות, כי הסיכויים להשלטת התורה במדינה לא פסו כליל. אולם דוקא נימוק זה מחייב אותנו להבהיר את עמדתנו להבא, עם קבלת החוקה באסיפה המכוננת, בבחינת מכלל הן אתה שומע לאו ואגו"י חייבת להצהיר היום, לפני הבחירות, הצהרה שיש בה משום הדר שהודר על דעת רבים ואין לו הפרה], כי במקרה ותתקבל חלילה חוקה חילונית למדינת ישראל, לא יצטרפו נציגי אגו"י לממשלה ולא עוד אלא שיעברו לאופוזיצי' בלתי מתפשרת. אופוזיצי' זוו לא תהי' נובעת מקיפוחים בתקציב, בעמדות ובמשרות, ולפיכך לא תתפתה לעבור לפסי שיתוף פעולה אפילו בכוח הצעות מגרות ביותר. האופוזיצי' האגודאית תהא מתבססת על עקרון שאין לערערו: כי חוקת מדינת ישראל שאינה מודה בריבונות התורה היא חוקה מרדנית והשלטון הנוהג על פי אותה חזקה, אף הוא שלטון של מורדים, וכל המצטרף לו נותן יד למורדים בחוק היחידי המחייב את עם ישראל ואת מדינתו- חוק סיני שלומי אמוני אגודת ישראל. הנקראים על ידה להשתתף בהמוניהם בבחירות, זכאים לתבוע ולקבל הצהרה זו ממוסדות אגו"י העליונים טרם לכתם לקלפי. הם זכאים לדרוש, כי הצהרה זו יהי' כוחה יפה גם במקרה, שאפשרותו מתקבלת על הדעת, כי אחרים ינצלו הזדמנות זו כדרך שנהגו בעירית ירושלים, ויכנסו על חשבון אגו"י לממשלה. גם אפשרות כזו אל תזיז את אגו"י מהחלטתה.

 

ההמונות האגודאים נקראים היום ע"י מוסדות אגו"י להצביע בעד הרשימה המשותפת לנו ולמזרחי. הכרת מהותו האופורטוניסטית של המזרחי מלמדת אותם, כי המזרחי אינו מסוגל מטבעו לעמוד בנסיון האופוזיצי' וישתתף ללא כל ספק בממשלה לכשיזדמן, ולכן רצונם, כי יובטח להם, כי השותפות עם המזרחי תפורק אחרי הבחירות. קשה לשכוח ולהתעלם מהעובדה, כי הצעת התחוקה ששומה יהי' עלינו להילחם בה עד חרמה באסיפת המכוננת. נערכה ונוסחה ע"י ד"ר ליאו כהן, חבר הפועל המזרחי.. התחוקה המוצעת הזאת, פותחת בברוך השם ומסתיימת בברוך, אולם תוכה רצוף חילוניות והפרדת הדת מהמדינה, ועל כן נתקבלה ללא התנגדות על דעת המפלגות החילוניות. רינת האיחוד העוברת היום במחנה. אל-נא תשכיח מלבנו את המציאות היום-יומית, שאינה מזמנת תמיד את אגו"י ואת המזרחי לעבר אחד של המתרסים.

קשה הוא נסיון האופוזיצי' המתמדת בשביל כל מפלגה והסתדרות. אופוזיצי' פירושה וויתור על השלטון ועל כל טובת ההנאה הכרוכה בו, פירושה להיות מופקר לקיפוחים, הגשות, ולעתים גם לרדיפות. היהדות תובעת מהפרט הקרבת תענוגות עולם חולף למען עולם עומד וקיים לעד, כל חייו של יהודי שומר תורה הם שרשרת ארוכה אחת של נסיונות הוויתור על תועלת והנאה בת חילוף למען האמת הנצחית. אגודת ישראל שאינה נושאת את שמה לשוא תקבל על עצמה באהבה את חבלי האופוזיצי' ותמאס בשלטון שאין התורה שולטת עליו. נקשור את גורלה של אגו"י בגורל התורה הקדושה רק בטוב לה יטב גם לנו ובצרתה, חלילה, ייצר גם לנו. על שותפות גורל זה עם התורה תהא גאוותנו, כי לכך נוצרנו. שעת המבחן הגדולה קרבה. אנו רוצים למפרע להיות משוכנעים כי אגו"י תעמוד בו ולא תהי' עוד ניצבת בושת ותוהה כהיום הזה.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד