חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הנחיות לעוסקים במלאכת הקודש

מאת הרה"ג הרב יעקב רוז'ה שליט"א, רב יחידת זק"א תל אביב

א) בספר נטעי גבריאל עמוד (קסה), הביא את דברי ספר "מעשי הקדושים" בענין התנהגות העוסקים במלאכת הקודש - הטיפול בנפטרים, וזו לשונו :

 

"כל החבורה הקדושה צריכים ללמוד כל הדינים בשולחן ערוך יורה דעה או בספר חכמת אדם, עם כל התקנות ולחזור עליהם כמה פעמים עד שיידעו כל הדינים  והתקנות בעל פה  ובפרט המתעסקים צריכים להיות בקיאים היטב בכל הדינים השייכים לעבודתם עד שיהא שגורה בפיהם. והגדול שבחבורה יבחון את הבא להיות מתעסק אם הוא בקי ויודע היטב כל הדינים ואז יתן לו תעודה שיכול להיות מתעסק". עכ"ל

 

ב) בתקנות חברא קדישא של ק"ק קראקא, בסעיף הראשון נאמר :

 

"ראשית דבר, יהיה יראת אלוקים נגד עיני המתעסקים עם המת ב"מ.

ובשעת התעסקות עם המת לא יקילו ראשם אפילו דיבור קל ושיחה בטילה ואין צריך לומר שום שחוק וקלות ראש חס ושלום, רק יתעסקו באימה ויראה". עכ"ל

 

ואין מזרזים אלא למזורזין, אנשי חסד של אמת, המוכנים בכל עת ובכל שעה לטפל כראוי וכיאות במתי ישראל כדת וכדין לפי מסורת ישראל מדורי דורות.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד