חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עליה לקבר בימי החנוכה

מאת הרה"ג יעקב רוז'ה שליט"א - רב יחידת זק"א תל אביב

בענין זה מצינו חלוקי דעות וחילוקי מנהגים וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו.

כתב בספר כלבו (סימן קיד): "ויום שביעי בצאתו מבית הכנסת הולך לבית הקברות, ואם יום שביעי בר"ח אינו הולך לבית הקברות וכן לקטן, כל זה נוהגין בעיר נרבונה".

 

א. בגשר החיים (עמוד שז) כתב, שלפי זה גם בימי  החנוכה אין לעלות לבית הקברות. אולם, הוסיף שם, שהאיסור המופיע ב"כל בו" כוונתו שאסור לקונן שם אבל לעלות לקבר לומר תפילות- מותר.

ולכן פסק, שכיום נוהגים לעלות לבית הקברות גם בראש חודש גם בחנוכה וגם בשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון אם מדובר בסיום שבעה או סיום שלושים או ביום זיכרון שנתי (יארצייט).

 

ב. אולם  בספר ילקוט  יוסף (חלק ז' עמוד קפה) כתב: "טוב ונכון שלא ללכת לבקר בבית הקברות בימי חנוכה וגם ביום השבעה והשלושים ויום פקודת אב ואם נכון שלא לעלות לקבר בימים אלו, מפני שמתעוררים לבכי ולמספד על יד הקבר. לכן יקדימו לבקר לפני חנוכה או יאחרו לבקר לאחר החנוכה.

 

ג. בספר נפש כל חי (הרב יצחק רצאבי - מנהגי תימן, עמוד קיג) כתב בענין זה, כי רבים נוהגים להתיר לעלות לקבר בימי החנוכה.

 

ד. בספר חיים וחסד (הרב שמואל פנחסי - עמוד שמ)חילק וכתב שביום שבעה או שלושים אין לעלות בימי חנוכה אבל ביום פקודת השנה יש להקל.


ה. בענין עליה לקברי צדיקים בחנוכה, בספר בן איש חי (שנה א' וישב ס' כ"ב) כתב, שהולכים בחנוכה להשתטח על קברות צדיקים " וכן המנהג פה עירינו שהולכין על מצבת אדוננו יהושע כהן גדול בתוך ימי חנוכה בערב ראש חודש".

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד