חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלה במסכת גיטין

איתא במתניתין דגיטין (דף יט) כותב אדם על קרן של פרה ונותן לה את הפרה. ומקשה הגמ' דליקצוץ וליתיב ליה (אחרי שכתב). ולכאורה צ"ע אם קצץ לפני הכתיבה האם קרי ליה מחוסר קציצה. (הרבה תשובות בדבר, אך אחד מקניני התורה הוא פלפול התלמידים).
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (13/07/2018 15:20:03)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד