חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אלול - עת רצון

בשו"ע (סימן תקפא סעיף א) כתב שנוגים לומר סליחות מר"ח אלול ואילך, ובמ"ב כתב "ומה שנהגו מר"ח שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ז והוי עת רצון". וצ"ע בדברי המ"ב דבשלמא מש"כ שמר"ח אלול עלה משה בהר סיני ולכן הוא עת רצון, מובן, אבל למה כתב שהעבירו שופר במחנה ומשמע מדבריו דלכן הוא עת רצון ולכאו' אין זה שייך לעת רצון. 
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (17/07/2018 18:59:52)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד