חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קושיה בענין ציצית

יש לעיין לפי מנהגנו שהובא במשנ"ב יז' ס"ק י' בשם מהרי"ל וז"ל שנוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפים בציצית עד שנושאין להם נשים וסמכו להן אקרא דכתיב גדילים תעשה לך וסמיך ליה כי יקח איש אשה דלכאורה אנו נוהגין כן שהרי אין אנו לובשין טלית גדול עד החתונה ופשוט לכל בר בי רב דחד יומא שהטעם הוא משום המהרי"ל הנ"ל וא"כ אמאי לובשין טלית קטן דממ"נ אם אנו נוקטים כהמהרי"ל אין אנו צריכים ללבוש שום טלית גם לא טלית קטן ואם אנו מחמירים ללבוש טלית קטן אמאי לא לובשים טלית גדול דמאי שנא ועוד שמבואר בכמה מקומות במשנ"ב שעיקר הברכה של הטלית היא על הטלית גדול כמבואר לענין השיעורים שיש בעיה ברוב טליטות קטנים לענין הברכה שאם אין זה כשיעור שגדול יכול לצאת בו לשוק ארעי אינו חייב בציצת מן התורה ואין מברכים עליו וצ"ע וה"י יאיר עינינו בתורתו הקדושה אמן.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
2. צוות שטייגן (12/07/2018 15:26:01)
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:21:23)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד