חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חינוך בקטן

יש לעיין לפי הראשונים הסוברים שמצוות חינוך על הקטן היא מצווה מדרבנן שמוטלת על הקטן  (עי' כ"מ חמץ ומצה חמץ ומצה פ"ו ה"י , שכ"נ מר"ן מגילה וכ"נ מתוס' שם ד"ה ור"י וברכות טו א ד"ה ור"י),ודלא כהסוברים  שהוא מצווה על האבא בלבד יש לעיין לפי מה שכתב בשב שמעתתא שמעתתא א' שכל איסור או מצווה מדרבנן הוא החיוב לקיימו הוא  מלאו דאוריתא של "לא תסור" א"כ לולי הלאו של לא תסור חכמים לא היו מצווים לנו שום דבר א"כ בקטן שאין לו הלאו של לא תסור כי התורה לא דברה מקטנים א"כ איך שייך לחייב את הקטן אפי' מדרבנן הרי אין להם החיוב כלל וצ"ע.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:24:22)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד