חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קושיה בגמרא מכות דף י ע"א

בגמרא מכות דף י' ע"א א"ר יוחנן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו איני והא א"ר יוחנן מנין לדברי תורה שהן קולטין שנאמר +דברים ד'+ את בצר במדבר וגו' [וכתיב בתריה] +דברים ד'+ וזאת התורה לא קשיא הא בעידנא דעסיק בה הא בעידנא דלא עסיק בה ע"כ. ויש להקשות דלכאורה הא דגולה לעיר מקלט אינו רק משום הפחד והשמירה מפני גואל הדם אלא משום הכפרה שיש בגלות א" כן מה היתה קושית הגמרא על ת"ח אמאי גולה הרי דברי תורה קולטין דהן אמת דדברע תורה קולטין אבל עדיין צריך שיגלה כי היכא דתהוי להו כפרה,וצ"ע.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:29:58)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד