חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עוסק במצוה פטור מן המצוה

הנה ידוע שאע"פ שהעוסק במצווה פטור מן המצווה זה בכל המצוות חוץ ממצות לימוד תורה שמי שלומד ובאה לו מצוה יניח הלימוד ויעשה את המצוה ובגמ' מועד קטן דף ט' ע"ב מבואר שמצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים והוא באמצע הלימוד יקום ויעשנה הוא. וכן נפסק ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה ד' ובשולחן ערוך יורה דעה סימן רמו' סעיף יח' וברש"י סוכה דף כה ע"א כתב לגבי הסוגיא של עוסק במצוה פטור מן המצוה וז"ל שלוחי מצוה הולכי בדרך מצוה, כגון ללמוד תורה. ומבואר שפטורין הם מן המצוה. וא"כ יש להקשות שיוצא שאילו היה לומד היה צריך להפסיק מן הלימוד לקיום המצוה ואילו הוא רק בדרך לקיום המצוה של לימוד תורה הוא פטור ממצוה אחרת שנקרית לפניו. ומה שלכאורה מבואר כאן שהמצוה של ללכת ללמוד תורה היא מצוה אחרת מהמצוה של עצם הלימוד ולכן אם עוסק במצוה של ללכת פטור באותו זמן משאר מצות . וקשה איזו מצוה היא זו ומנליה לרש"י הא. 
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:34:41)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד