חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הערות בסימן רפ"ח בעניין תענית חלום בשבת

א: יש להעיר בהא דכתב המשנ"ב שגם בפורים אם חלם חלום רע יש לו להתענות תענית חלום ויש לדון בזה דאולי דווקא בשבת אומרים שמי שחלם חלום רע יצום מפני שמה שאומרים לו לצום הוא מפני עונג שבת שהצום עונג הוא לו וזה כל ההתר של לצום בשבת אבל בפורים שיש מצות עשה דרבנן לאכול אולי בזה לא אמרינן שיצום דאע"פ שמעדיף לצום אבל בזה שהוא צם הוא מבטל מ"ע דרבנן.

ב: מבואר עוד במשנ"ב שרק מי שעונג הוא לו יצום בשבת על חלום רע וצ"ב דא"כ אמאי צריך למיתב תענית לתעניתא הרי אין הוא מצטער בכך.

ג: כתב המשנ"ב וז"ל ובשם של"ה כתבו האחרונים שאף באלו הג' היה רגיל על הרוב לפסוק שלא להתענות בשבת אלא יתענה ב' ימים בחול נגד יום השבת ויום ראשון שאחריו וצ"ב אם לא מתענה בשבת אמאי יתענה ב' ימים בחול הרי כל הטעם שמתענה בראשון הוא מפני שצריך לכפר על מה שהתענה בשבת ואם לא צם בשבת על מה צריך לכפר וצ"ע.

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:35:55)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד