חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ק"ש תוך ארבע אמות של מת

כתוב בשולחן ערוך סימן עא סעיף ז וז"ל אסור לקרות ק"ש תוך ארבע אמות של מת, או בבית הקברות, ואם קרא, לא יצא. ובמשנה ברורה שם מבואר שהוא הדין לכל דבר שבקדושה ומשום לועג לרש.

וקשה דמעשים שבכל יום שאנשים מתפללים בקברי צדיקים שחרית ושאר תפילות ומה מקור לזה אחרי שבשולחן ערוך נפסק שלא יצא ידי חובתו.

ואין לחלק בין קברי צדיקים לשאר קברים כמו שיש מחלקים לגבי טומאת מת שהרי כאן הטעם משום לועג לרש וישנו לטעם גם בצדיקים
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:38:40)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד