חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בענין תברא או שתיא ב"מ דף מג.

אמר רבה גזל את החבית מעיקרא שוויא זוז ולבסוף שוויא ד' תברא או שתיא משלם ד' איתבר ממילא משלם זוזא מ"ט משלם ד' כיון דאי איתא הדרא בעינא השתא דקא גזל מיניה משלם ד' ותנן כל הגזלנין משלמים כשעת הגזילה מסביר הקצות החושן סימן ל"ד ס"ק ג שכל החיוב פה הוא מצד מזיק וא"כ מדוע הגמ' מביאה תנן כל הגזלנין משלמים כשעת הגזילה הרי זה לא דיני גזילה אלא דיני מזיק וצ"ע
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 15:51:10)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד