חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בדין לשוה"ר לתועלת גבי אב ואם

יש לחקור בהך התירא דסיפור לשוה"ר לתועלת (המבואר בח"ח בכלל י'), אי מותר לספר גם על אביו ואמו, או דלמא כיוון שכשמספר לשוה"ר על אביו ואמו אפי' לתועלת, עובר בעשה דכיבוד אב ואם ובארור מקלה אביו ואמו, יהא אסור לספר, וכדפשיטא דאין לעבור על ע"ז ושאר עבירות לתועלת. וצ"ע. (וקושטא דלא אישטמיטתיה להח"ח בשום דוכתי לומר דכל ההיתר דלתועלת לא שייך באביו ואמו, וצ"ע אי סבירא ליה דמותר גם בהם).

ואי נימא דאסור לספר לשוה"ר על אביו ואמו אף לתועלת, יל"ע מה הדין באחיו הגדול, כהן, יתום ואלמנה אי אף עליהם אסור אי שרי.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 16:06:38)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד