חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כתיבה דר"ה וחתימה דיוה"כ

בתפילת ר' אמנון ממגנצא אמרינן: "בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון".
 
והנה איתא בר"ה (ט"ז.): "א"ר יוחנן,שלושה ספרים נפתחים בר"ה, אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד של בינונים, צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין נכתבים ונחתמין לאלתר למיתה, בינונים תלויים ועומדים מר"ה עד יוה"כ, זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבים למיתה.
 
חזינן, דצדיקים ורשעים גמורים נכתבים ונחתמים בר"ה, ואילו הבינונים נכתבים רק ביוה"כ (ומסתמא צ"ל שחתימתן ג"כ ביוה"כ, אע"פ שלא הוזכר הכי בגמ', ויל"ע בזה).
 
וצ"ע, בהא דאמרינן בתפילה דבר"ה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, לגבי מי נאמר דבר זה, דאי בצדיקים ורשעים גמורין, הרי גם החתימה שלהם הוי בר"ה, ואי לגבי בינונים, הרי אין להם כתיבה בר"ה אלא ביוה"כ.
 
עוד צ"ב, דלנוסח תפילה זה לכאורה יקשה הא דאמרינן בתפילות עשי"ת "כתבינו בספר חיים טובים" וכדו', הרי הכא אמרינן בתפילה שכבר נכתבו כולם, וכל התפילה היא על החתימה.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 16:09:20)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד