חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מסכת כתובות מב:

גבי תשלומי כפל, הגמ' מעמידה רישא בשעמד בדין דאי לא עמד בדין כפילא מי איכא, ורש"י כ': "מי יימר דגנב דתבעיה ועוד דלמא מודי ומפטר". הריטב"א מביא תוס' שהקשו על פירוש א' ברש"י ושואלים א"כ נאמר בכל תביעה מי יימר דהכי הוה? ולכן פי' כפירוש השני. שואל אני, מה כוונת תוס' שא"א בשאר תביעות לטעון מי יימר דהכי הוה? אה"נ, בכל תביעה שהיא אכן יהיה אפשר לטעון מי יימר דהכי הוה, ולא מובן שאלת התוס'?
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד