חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קושיה עצומה בבא קמא

בב"ק ט"ו פסקינן דפלגא נזקא קנסא ומבואר דסתם שוורים בחזקת שימור קיימי ע"ש, כן פסקינן דנחש מועד לעולם במתני' בהמשך העמ' שם, וצ"ע טובא מהא דאי' בשו"ע הל' תפילה שראה שור תם פוסק מתפילתו ובנחש - אפילו כרוך על עקיבו לא יפסיק, ולכאורה זה צריך להיות להיפך שהנחש סתם מזיק ושור תם סתם לא מזיק וצע"ג
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 16:15:14)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד