חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עזרה במציאת מקורות

אודה לציבור התלמידי חכמים שנכנסים לאתר שיואילו לעזור לי למצוא את המקורות הבאים, ושכמ"ה.

מקור לר"ת ורבינו אחלנן

בלשון זה עם זה הוי פלוגתא דרבוותא לר"ת [      ] העיקר הוא אותו שנאמר עליו עם כדרך ששנינו יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב דהם עיקר ורבינו אלחנן [      ] חלק עמו וסבר דאדרבא עם טפל כמו שכתוב באורך בהגהות מיימוניות פרק ג' מהלכות תלמוד תורה [אות ב] ע"ש.

 

מקור לרש"י ותוס'

ומהר"א ששון [תורת אמת] סימן ק"ה כתב פלוגתא דלרש"י ז"ל  [     ] בקרקע ומטלטלין לא שייך לשון מחילה אלא דוקא לשון מכר או מתנה לא מחילה, והתוס' ז"ל [     ] סבירא להו דשייך ע"ש.

 

מקור לרש"י ותוס'

כתב מהר"י בן לב ספר ג' סימן צ"א על מי שאמר משום שתתן לי שטר מתנה מהבית שלך אני מגרשך וכו', אי לשון משום הוי כמו אם והוי תנאה או דילמא דלאו תנאה הוא והביא סוגיא דפרק השולח [גיטין מה ע"ב] שאמר לה משום שם רע אני מוציאך וכו' באורך והעלה דלדעת רש"י [    ] הוי תנאה ולדעת התוס' [      ] דלשון משום לא הוי תנאה ע"ש באורך.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 16:47:08)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד