חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ד אמות במכר ומתנה

נחלקו הראשונים (ב"מ דף י ) בדין ד' אמות במכר ומתנה דאין הטעם דלא ליתי לאינצויי לא תקינו רבנן או דלמא לא פלוג והביאו הראשונים דבירושלמי מבואר דאף במכר ומתנה תקנו וילפינן דין זה מק"ו דכיון שבמציאה דאין דעת אחרת מקנה ומ"מ ד' אמות קונות במכר ומתנה דיש דעת אחרת מקנה לא כ"ש.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 17:03:23)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד