חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הליכה לישיבה נגד רצון ההורים

בספר מורא הורים וכבודם פרק אחד עשר, כותב "תלמיד שרוצה ללמוד בישיבה קדושה שלומדים בה תורה כל שעות היום והוריו רוצים שילמד בישיבה תיכונית רצוי שהבן ישפיע על הוריו באמצעות רבנים שהדבר יעשה גם ברצונם, ואם בכל זאת עומדים בהתנגדותם אין לו לשמוע בקולם, אפילו אם הישיבה שרוצה ללכת הבן היא מחוץ לעיר", ובהערות מביא שזו דעת הרבה פוסקים בדורנו, וביניהם הגר"ע יוסף. ומכאן שאדם שרוצה ללמוד בישיבה קטנה, והוריו רוצים שילמד בישיבה תיכונית- אין לו לשמוע בקולם, אם משום שאדם צריך לכבד את אביו ואמו בעיקר במה שנוגע לצרכים שלהם, ולא לצרכיו הפרטיים, ואם משום שמצוות תלמוד תורה גדולה יותר מהמצווה לכבד את אביו ואמו (כמו שמובא במגילה טז ,ב) אמנם לכאורה יש רב חשוב שסובר לא כך, והוא מרן הרב שך זצ"ל, בספרו אורחות הבית עמ' קצד, מובא כך "ואכן כאשר נשאל רבינו אודות בחורים מישיבות תיכוניות אשר מבקשים לעבור לישיבות קדושות בניגוד לדעתם של ההורים היה הוא מורה להם להשתדל ולגמור לפני כן את מבחני הבגרות, ורק לאחר מכן לעבור לישיבה קדושה, וכל זאת על מנת להניח את דעתם של הוריהם, לאחד ממקורביו ששאלו לסיבת הדבר נענה רבינו, (הכוונה לרב שך זצ"ל) והשיב-בחור שעובר למסגרת בה לומדים כל היום ברציפות, כפי המקובל בישיבות הקדושות, יתקל בלי ספק בקשיים רבים ויזדקק לכוחות ג?? ?ולים, על כן אם הוא יעשה את הצעד הזה בהסכמת הוריו, הרי שיהיה מוטל עליו להתמודד רק עם הקושי הכרוך בלימוד הרצוף במשך כל היום, ואפשר בהחלט שיעמוד בכך, אולם אם יעשה את הצעד הנכבד בנגוד לדעת הוריו, הרי שמלבד הקשיים הטכניים יהיה עליו להתמודד גם עם הקושי הרגשי הכרוך בניתוק הקשר החיובי עם הוריו, כאשר יהיה הבחור צריך להתמודד בבת אחת עם הקושי הרגשי ועם הקושי הטכני, ספק רב אם יצליח הוא לעמוד בכך". עפר אני תחת מרן הרב שך זצ"ל, ובכל זאת ברצוני לשאול כיצד יכול הרב שך ללכת כנגד כל הפוסקים שסוברים שמותר לאדם ללמוד במקום שליבו חפץ, גם בניגוד לרצון ההורים, ולדעתו עליו כן לשמוע לרצון ההורים. אשמח לקבל תשובות והסברים.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 17:34:46)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד