חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מדוע מנענעים את הלולב פעמיים ?

כיום המנהג הוא לנענע את הלולב בשני מקומות, בזמן הברכה ובאמירת ההלל, אולם ברמב"ם מוזכר שיש לנענע את הלולב רק בשעת ההלל, כך מובא בפרק ז' הלכה ט "ומצווה כהלכתה שיגביה אגודה של שלושה מינים בימין ואתרוג בשמאל, ויוליך ויביא ויעלה ויוריד וינענע הלולב שלוש פעמים בכל רוח ורוח...והיכן מוליך ומביא בשעת קריאת ההלל בהודו לה' כי טוב תחילה וסוף ובאנא ה' הושיעה נא", ויש לברר מדוע כיום פשט המנהג לנענע את הלולב ?? ?א רק בהלל, אלא גם בשעת הברכה. נראה שמקור המנהג הוא מתקופת הגלות בשעה שהיה אתרוג ולולב אחד לכל הקהילה, ומובן שבמציאות כזו לא יכלו כל בני הקהילה ליטול את ארבעת המינים בשעת אמירת ההלל, כיון שהם העבירו את ארבעת המינים זה לזה למשך כמה שניות, וכל אחד מבני הקהילה נענע את הלולב בשעת הברכה, במקום הנענוע בשעת אמירת ההלל, וגם כיום כאשר ב"ה לכל אחד יש ארבעה מינים משלו- ממשיך המנהג לנענע את הלולב גם בשעת הברכה עליו.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 17:36:06)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד