חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שינה בערב סוכות

בשולחן ערוך סימן תרלט, סעיף ג, פוסק "לא יאכל ביום מחצות ואילך, כדי שיאכל בסוכה לתיאבון, דומיא דאכילת מצה". בספר לקט יושר מביא בשם תרומת הדשן שהחמיר על עצמו שגם לא לישון בערב סוכות בצהריים כדי שיוכל לישון לתיאבון בלילה כי בסכה השינה קובע עיקר הדירה. והנה דברי תרומת הדשן שגם ראוי שלא לישון בערב סוכות- לא נפסקו להלכה. ונראה לומר משום שבלילה הראשון קיימת דווקא חובת אכילה, ולא חובת שינה, וממילא לא צריך לישון בערב סוכות, וזאת דומיא דליל הסדר- כמו שבליל הסדר קיימת רק חובת אכילה- כך גם בליל סוכות קיימת רק חובת אכילה. ואילו התרומת הדשן סבור שבלילה הראשון של סוכות קיימת גם חובת שינה, וממילא ראוי שלא לישון בערב סוכות. ויש לברר מאיפה למד התרומת הדשן את חידושו המיוחד, שלא נתקבל להלכה, אשמח אם מאן דהו יאיר את עיני בסוגיא זו.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 17:55:48)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד