חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תמיהה בדברי הגור אריה בפרשת בראשית

אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים וכו' (רש"י). לכאורה קשה הלא מה שקנה עבד קנה רבו, וא"כ אחר שנתן נח את כנען עבד עבדים לאחיו, אם כן אין זה גזילה מה שלקחו הארץ מהם. ותמוה לי שהרי מה שאמר נח לא אמר שיהיה כנען עבד עבדים לישראל אלא לאחיו ואם כן אומות העולם טוענים שישראל גזלו כיוון שכנען שייך לכל זרע שם וגם לזרע שם שלא ישראל.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 17:57:12)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד