חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שתי שאלות בפרשת השבוע וירא

א) בגמ' ב"מ (פו:) חשיב כמה דברים שעשה אברהם אבינו בעצמו ולכן הקב"ה שילם לבניו בעצמו ואילו מה שעשה ע"י שליח גם הקב"ה עשה לבניו ע"י שליח. ושם נקט מעשה ע"י שליח, את מה שכתוב: "יקח נא מעט מים", שלכן הקב"ה ציווה למשה "והכית בצור ויצאו ממנו מים" ע"ש. וקצת קשה, דלשון הפסוק כך הוא: "יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם", וא"כ הם שני דברים שלא עשה אברהם עצמו: עצם הבאת המים, ובנוסף רחיצת רגליהם. ומדוע לא הזכירו שם בב"מ את רחיצת הרגלים? ואם תעיין ברש"י כאן ובע"ז (מב.) תמצא פתרון מחודד לזה. ועוד יש ליישב ע"פ מ"ש בכתובות (צו.) ע"ש.

ב) "ויתן אל הנער". פירש"י זה ישמעאל לחנכו במצוות. ע"כ. וקשה, הלא ישמעאל היה אז בן י"ג שנה ומה שייך חינוך בגיל כזה אשר הוא כבר אדון לעצמו ואינו תחת אביו. ועיין ברא"ם ר"פ חיי שרה. ודו"ק.  
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (12/07/2018 18:10:53)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד