חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

זמן הדלקת נר שבת

מובא בהלכות הדלקת נר שבת "לא יקדים למהר להדליקו מבעוד היום גדול", ויש לעיין מדוע אסור להקדים את זמן הדלקת נרות שבת, האם משום שזהו אחד מגדרי המצווה, ואז בכל מקרה אסור להקדים את זמן ההדלקה. או שאין להקדים את זמן ההדלקה כדי שיהיה ניכר שההדלקה היא לכבוד שבת, ואם כן- אם יש דרכים אחרות להוכיח שההדלקה נעשית לכבוד שבת- אפשר להקדים את זמן ההדלקה. למשל- אם יש פמוטים מיוחדים להדלקת נרות שבת, או שהחשמל דולק, שניכר שההדלקה בכהאי גוונא היא לכבוד שבת, האם במקרה כזה מותר להקדים את זמן ההדלקה ?? אשמח אם מאן דהו יפשוט את ספקותי.
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (13/07/2018 14:21)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד