חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נר חנוכה בערב שבת

הנה קי''ל דאפי' עני המחזר על הפתחים מוכר כסותו לקיים מצות הדלקת נר חנוכה (פירסומי ניסא), משא"כ בשאר מצוות לא אמרינן הכי [אפי' נר שבת]. ועוד קי"ל דמי שיש לו נר א' בערב שבת חנוכה מדליקו לשבת. ונשאלת השאלה מי שאין לו במה להדליק האם יצטרך למכור כסותו לקנות נר א' לחנוכה, או דילמא דכיון שאחרי שיקנה נר א' יצטרך להדליקו לשבת, וא"כ מלכתחילה לא נצריכו למכור כסותו, דהרי לנר שבת א"צ למכור כסותו....? וצ"ע. 
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. צוות שטייגן (13/07/2018 14:26:32)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד