חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הערה ברש"י בראשית כב, ג,

נאמר בתורה "וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו ה-אלהים". ויש לעיין קצת, למה הקדים את נעריו, שהם ישמעאל ואליעזר, ליצחק אבינו, וכי יעלה על הדעת לומר שהם העיקר, ויצחק אבינו טפל, ח"ו. ונראה שהתשובה מתבהרת מדברי רש"י שכותב "ישמעאל ואליעזר שאין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא שני אנשים ...". ומדברי רש"י לומדים שאליעזר וישמעאל אינם עיקר, ח"ו, אלא טפלים לאברהם אבינו, ועל כן פתח הכתוב בכבודו של אברהם אבינו, שהיה אדם חשוב שצריך לקחת עימו שני אנשים, ורק אחר כך עבר הכתוב לעסוק ביצחק אבינו.
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד