חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כ

כ"א – כי אם

כדא"פ – כדי אכילת פרס

כ"ה – כן הוא

כה"ג – כהאי גוונא

כו"ע – כולי עלמא

כ"ז – כל  זמן, כל זה

כיו"ב – כיוצא בזה

כ"כ – כל כך

כלאח"י – כלאחר יד

כ"מ – כסף משנה, כן משמע

כמו"כ – כמו כן

כמו"ש – כמו שכתב

כמשכ"ש – כמו שכתוב שם

כנ"ל – כנזכר לעיל, כן נראה לי

כ"ס – כתב סופר

כ"ע – כל ענין

כעי"ז – כעין זה

כ"צ – כל צורכו

כ"ק – כדי קליפה

כ"ר – כלי ראשון

כ"ש – כלי שני, כל שכן

כש"ל – כלי שלישי

כשמל"א – כלי שמלאכתו לאיסור

כת"י – כתב יד
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד