חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ל

ל"א – לא אמרינן

לאח"ז – לאחר זמן

לבו"ש – לבושי שרד

ל"ד – לא דמי, לאו דוקא

להד"ם - לא היו דברים מעולם
ל"ח – לא חיישינן

לכה"פ – לכל הפחות

לכו"ע – לכולי עלמא

ל"ל – למה לי

ל"מ – לחם משנה

למ"ל - למה לי

למ"ד – למאן דאמר

לעו"ז – לעומת זה

לע"ע – לעת עתה

לפ"ז – לפי זה

לק' – לקמן

לק"מ – לא קשה מידי

ל"ש – לא שנא, לא שייך

לשוה"ק – לשון הקודש
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד