חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מ

מ' – משמע

מ"א – מגן אברהם

מאב"ד – מאכל בן דרוסאי

מאכ"א – מאכלות אסורות

מ"ב – משנה ברורה

מבעו"י – מבעוד יום

מג"א – מגן אברהם

מד"ס – מדברי סופרים

מהדו' – מהדורא...

מהדו"ב – מהדורא בתרא

מהדו"ת – מהדורא תנינא

מה"ט – מהאי טעמא

מהיכ"ת, מהי"ת – מהיכי תיתי

מה"ע – מראית העין

מה"ת – מהדורא תנינא, מן התורה

מו"מ – מקח וממכר, משא ומתן

מוציו"ט – מוצאי יו"ט

מוצש"ק – מוצאי שבת קודש

מו"ק – מועד קטן, מור וקציעה

מ"ז – משבצות זהב

מח"ב – מחזיק ברכה

מחה"ש – מחצית השקל

מחהש"ק – מחצית השקל

מחנ"י – מחנה ישראל

מ"ט – מאי טעמא

מ"ל – משנה למלך, מה לי

מ"מ – מגיד משנה, מכל מקום

ממ"נ – ממה נפשך

מנוה"ט – מנורה הטהורה

מנ"ח – מנחת חינוך

מנח"ש – מנחת שלמה

מ"ס – מ' סאה

מסגה"ש – מסגרת השולחן

מעל"ע – מעת לעת

מע"ר – מעשה רב

מע"ר - מעשר ראשון

מע"ש – מעשר שני

מ"ק – מהדורה קמא

מקו"א – מקום אחר

מקו"ח – מקור חיים

מ"ר – מי רגליים

מרל"ר – מרשות לרשות

מ"ש – מאי שנא, מה שכתב

משא"כ – מה שאין כן

משאצל"ג – מלאכה שאין צריכה לגופה

משב"ק - משמש בקודש
משו"ה – משום הכי

מש"כ – מה שכתב

משכנ"י – משכנות יעקב

משכ"ש – מה שכתב שם

משצל"ג – מלאכה שצריכה לגופה

מ"ת – מהדורא תנינא
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד