חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נ

נ"א – נשמת אדם

נ"ב - נכתב בצידו, נרשם בצידו

נו"ב – נודע ביהודה

נו"ט – נבילות וטריפות

נז"י – נזר ישראל

נט"י – נטילת ידיים

נט"ר – נטע רבעי

נ"י – נרו יאיר

ני"ד – נידון דידן

ניח"ל – ניחא ליה

נ"ל – נראה לי, נזכר לעיל

נלפענ"ד – נראה לפי עניות דעתי

נפק"מ – נפקא מינה

נקוה"כ – נקודות הכסף
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד