חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ע

עבוה"ק – עבודת הקודש

ע"ג – על גבי

ע"ד – על דעת

 עד"א - עמודא דאמצעיתא, מצוי הרבה בספרי הגר"א בקבלה

עד"ח – עדה חרדית

ע"ה – עם הארץ

ע"ה - עליו השלום

עו"א – עוד אפשר

עוי"ל- עוד יש לומר

ע"ז – עבודה זרה, על זה

ע"ח – עירוב חצרות

ע"י – על ידי

עיה"ק – עיר הקודש

עיוהכ"פ – ערב יום הכיפורים

עיו"ט – ערב יו"ט

עיי"ש – עיין שם

עי"כ – על ידי כן

עי"נ – על ידי נכרי

ע"כ – עד כאן, על כרחך

עכ"ד – עד כאן דעתו

עכו"ם – עובד כוכבים ומזלות

עכ"ל – עד כאן לשונו

עכ"פ – על כל פנים

ע"מ – על מנת

ע"ע – עיין עוד

ע"פ – ערב פסח, על פי

עפ"ז – על פי זה

עפ"ל - עפרא לפומא

ערוה"ש – ערוך השלחן

ער"פ - ערב פסח
ער"ש – ערב שבת

ע"ש – עיין שם, ערב שבת

ע"ת – עירוב תבשילין
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד