חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ק

קה"ת – קריאת התורה

ק"ו, קו"ח – קל וחומר

קו"א – קונטרס אחרון

קופ"ח – קופת חולים

קידוה"ש – קידוש השם

קיה"ת – קריאת התורה

קיי"ל – קיימא לן

קמ"ל – קא משמע לן

ק"נ – קרבן נתנאל

ק"ס – קנין סודר

קס"ד – קא סלקא דעתך

קצוה"ח – קצות החושן

קצוה"ש – קצות השולחן

קצשו"ע – קצור שלחן ערוך

ק"ק – קצת קשה

קריה"ת – קריאת התורה

ק"ש – קריאת שמע

קשאש"ק – קשר שאינו של קיימא

קש"ק – קשר של קיימא
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד