חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ת

תה"ד – תרומת הדשן

תהל"ד – תהילה לדוד

תו' – תוספות

תוד"ה – תוספות דיבור המתחיל

תו"י – תוספות ישנים

תויו"ט – תוספות יו"ט

תו"כ – תורת כהנים

תו"מ – תרומות ומעשרות

תומ"י – תיכף ומיד

תו"ש – תוספות שבת

תח"י – תחת יד

תיפ"ל – תיפוק ליה

תנצב"ה - תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

תע"ב – תבוא עליו ברכה

תפא"י – תפארת ישראל

תפו"א – תפוח אדמה

תרו"ג – תרומה גדולה

תרו"מ – תרומת מעשר

תשה"מ – תשמיש המטה

ת"ח - תלמיד\תלמידי חכמים

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד