חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נפט וגפרורים האם הם מוקצה ביו"ט?

כתב המשנ"ב בסימן תק"ג סעיף ג' ס"ק כ"א: דעצים להסקה הם עומדים ולא לדבר אחר וכו' אסור לטלטלם לצורך דבר אחר ובכלל מקצה הוא לזה.

ולכאורה יש לדמות לנידון זה טלטול נפט בזמננו, שהנפט מיועד להדלקה, והרי הוא כעצים המיועדים להסקה שאסור לטלטלם אפילו לצורך גופו ומקומו ורק לצורך הדלקה הותר לטלטלם, אמנם למעשה מסתבר שרק עצים שאין להם שום חשיבות ואין עליהם תואר כלי אסורים בטלטול, משא"כ נפט שיש לו עוד שימושים (כהורדת כתמים וכדו'), ועוד שנפט מיועד להסקה באופן שרגילים לטלטלו בשעה שדולק כמו מנורת נפט ופתיליה, ולכן עדיף מעצים, ודינו ככלי המטלטל, לכן יש להתיר טלטול נפט גם לצורך הורדת כתמים ולכלוך מהידים וכדו'.

וגפרורים מותר לטלטלם לכל ענין, כי כיון שיש היתר לטלטלם כדי להדליקם מאש בוערת שוב אינם מוקצה, ויש אומרים שכיון בעיקרם הם עומדים לצורך הוצת אש ע"י חיכוך האסורה ביו"ט, לכן אין היתר לטלטלם אלא לצורך להעביר אש על ידו ולצורך גופו ומקומו ככל כלי שמאלכתו לאיסור.

 

(מתוך פסקי תשובות הל' יו"ט סימן תק"ג אות ז')
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד