חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חכמה בפילים תאמין

המאירי בעירובין: אפשר ללמד את הפיל שבעים לשון

ברשב"ץ (מגן אבות פ"ג דף ס"ח) כותב כי הפיל הוא בעל חיים חכם מאוד. "ואין מי שיהיה קרוב להבנת בני אדם כמו הפיל שהוא מבין
 דיבור בני אדם ומקבל צווי".
וכבר כתב המאירי זצ"ל בעירובין (ל"א:) בשם הירושלמי שאפשר ללמד את הפיל שבעים לשון. וכותב רש"י בעירובין שהפילים הם בעלי חיים מלומדים.
בספר 'אוצר הידיעות' מובא כי מסופר בקדמונים שארע בעבר שבעלי חנות לקמח ישבו וצחקו על מראהו המשונה של פיל. הלך הפיל לנהר, מילא את חוטמו מים, וחזר לחנות שבה ישבו הסוחרים, ושפך את המים על הקמח. נראה כי בכך נקם על שלעגו לו.
פיל - משכיל וערום ומרגיש במלעיגים ומזיקים
ד"א מין הפיל הוא שאין לו פרקים וחוליות כשאר בעלי חיים, ואינו יכול ללכת כי אם לאט לאט, ופעמים מדלג, ואינו יכול לכוף ראשו למטה לארץ. ועל כן נברא לו חוטם ארוך שמקבל בו מזונו ושותה בו ומתנשם. והוא בן תרבות ונכנע מכל בעלי חיים מדבריים, ומקבל תוכחת מוסר, והוא ממזג שוה ככלב וסוס, ומכיר ומשכיל, וילמדוהו שישתחוה למלכו. ולא יתחבר עם הנקיבה אחר עיבורה, ואמרו עליו שהוא משכיל מאד וערום מאד, ופעם אחת עבר בשוק של מוכרי קמח ולעגו עליו החנוונים על שינוי ברייתו והרגיש בלעג והולך לנהר ומלא את החוטם כלו מים ועבר בשוק ההוא והשליך המים על הקמח והפסיד הכל.
 (מאמר רביעי)
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד