חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מי כתב את ספר הרפואות?


הגמרא בפסחים (דף נו). אומרת. "ת"ר ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו לו, גירר עצמות אביו על מטה של חבלים והודו לו כיתת נחש הנחשת והודו לו גנז ספר רפואות והודו לו.
ומהו ספר רפואות? כתב התשב"ץ זצ"ל ( סימן תמ"ה): כשהיה נח בתיבה היו עמו שדין ורוחין ולילין, והיו מזיקין אותו עד שנעשו רובם חולים, וגם מפני ריח רע, עד שבא מלאך אחד ולקח איתו כל רפואות שבעולם. ואותם רפואות כתבו בספר, וזה נקרא 'ספר רפואות'.
ובילקוט ראובני (פרשת בראשית דף נג, א) כתב: כשהיה אדם הראשון בגן עדן למדו מלאך אחד ספר זה. וזה היה לחזקיה המלך.
והרמב"ן זצ"ל כתב בהקדמה לפירושו לתורה כי שלמה המלך כתב את ספר הרפואות וכה דברו בהקדמתו: "ושלמה המלך ע"ה, שנתן לו האלקים החכמה והמדע, הכל מן התורה היה לו, וממנה למד עד שידע סוד כל התולדות, ואפילו כוחות העשבים וסגלותם, עד שכתב בהן אפילו ספר רפואות".
וכן כתב הרשב"א זצ"ל (שו"ת הרשב"א חלק א סי' תי"ג) ששלמה המלך הוא שכתב את ספר הרפואות.
 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד