חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מעשה בחכם שניצול בזכות הליכתו דרך ימין

מעשה שהיה ראיתי נדפס על אחד מגדולי ישראל לפני יותר ממאתים שנה, שנחשד על-ידי שלטון הרשע ברוסיא כמרגל את ארצם, או
 כפועל נגד חוקיהם, והוזמן לחקירה. בהגיעו, נכנס לחדר, וראה שהחוקרים יושבים בזוית שמאל. אזי צעד דרך
ימין החדר, אף שלא היה שם מאומה. הם צעקו לו שיכנס ישר אליהם, אך הוא לא שעה לדבריהם והמשיך במסלולו, עד שהגיע אצלם. וירא אותם והינם זועפים וזועמים לאמר מדוע ככה עשית להאריך את הדרך חנם. ענה להם, ומה-בכך, סוף סוף היגעתי אצלכם. ועתה תשאלו מה שברצונכם לחקור ממני. אך לא שכך כעסם בכך, והרעימו עליו בקולם, אבל למה עשית סיבוב כזה. אמר להם, לפי שכלל הוא בתלמודנו (יומא דף טו:) כל פִּנּוֹת [כמו פְּניּוֹת, ויש גורסים פּוֹנוֹת. ועיין דברי-הימים-שני (כ"ה, כ"ג) שער הפּוֹנֶה. יב"ן] שאתה פונה, לא יהיו אלא דרך ימין. וכך אנחנו היהודים עושים בהקפות שבסוכות, ובכל כיוצא בזה. על כן גם עתה עשיתי כפי מצות חכמינו ז"ל. נסתתמו טענותיהם, אף שניכר היה כי לא שקטו מרוגזם. חקרו מפיו חקירותיהם, ויצא מהם בשלום:
לאחר זמן נודע ונתברר מדוע יצא קצפם על-כך. הם עשו בערמה גומא במקום ההילוך הרגיל, אלא שכיסו אותה בשטיח. והנחקר המהלך לקראתם בתום-לב לצד שמאל, נופל לפתע פתאום לתוך אותה גומא, נחבל ונפצע. ועל-ידי זה כשהם חוקרים אותו אז במצב כזה, דעתו מבולבלת מאד מכל מה שהיה בדעתו מעיקרא להסתיר ולשנות את טעמו, ונלכד ברשת זו טמנו לו. ואותו גדול וצדיק, שיישר אורחותיו כתורה וכמצוה לילך לצד ימינו, ה' לא עֲזָבוֹ בידם, וחילצו מכף מבקשי נפשו לשפוך את דמו. אשרי צדיק מתהלך בתומו. כן יסייענו אב הרחמן, ויעשה עמנו  למען שמו:

מתוך ספר נפלאות מתורתך – הפטרת בהעלותך עמוד רסז
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד