חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

"עין יעקב" שיעורים בהגדות חז"ל

מאת הרה"ג חנוך גבהרד שליט"א
24/06/2008


מצורף טעימות מהספרים [קבצי pdf]

סדרת שעורים בגדת חז"ל
1. ברכות חלק ראשון
2. ברכות חלק שני
3. ערובין, ראש השנה, מגילה
4. יומא, סוכה
5. ביצה, מועד קטן, פסחים
6. חגיגה
7. סנהדרין עד פרק חלק
8. סנהדרין פרק חלק
9. יבמות, כתובות, נדרים
10. קידושין, סוטה
11. גיטין, בבא קמא, בבא מציעא
12. תענית
13. נזיר, הוריות
14. זבחים, מנחות
15. שבת חלק ראשון בקרוב!
16. שבת חלק שני בקרוב!
להשיג  בטלפון: 08-9744666

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד