חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

משנת השולחן – על הלכות טהרה וטבילה

20/11/2008

הכולל הכרעות ופסקים ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א


משנת השולחן


הרה"ג ר' נחום מנשה ויספיש, נצר למשפחה מכובדת ומושרשת בירושלים, הוציא לאור בימים אלו ספר בהלכות טהרה וטבילה, מהודר ומפואר הכולל מאות פסקי הלכה והכרעות מאת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, כבר יצא שמו של המחבר לתהילה  זה מכבר אצל תופסי התורה בזכות חיבוריו הקודמים: מחיבורו היחודי "משנת זכויות היוצר", הדן בדין זכויות יוצרים בראי ההלכה, ספר ראשון מסוגו הסוקר את עקרונות ההלכה והפסיקה ההלכתית לדורותיה בשאלת הבטחת זכויות היוצרים, זהו ליקוט ובירור מקיף בהלכות זכויות יוצרים של  מחברי-ספרים, מוציאים לאור, מלחינים וממציאים, תוך התייחסות למציאות הטכנולוגית והמסחרית בימינו. "מוניטין", "כל הזכויות שמורות", גבולות הזכויות, מעמדם של חידושי-תורה כיצירה, צילום ספר או חלקו, מעמדו של ספר קדמון בהוצאה מחודשת וערוכה, העתקת קלטות, תוכנות ותקליטורים, תקשורת מחשבים, פרסום הרצאות וחידושי-תורה שנאמרו על-פה ועוד שורה ארוכה של נושאים אקטואליים.

כמו כן נודע הוא מסדרת ספריו "משנת התלמוד" הכולל 11 כרכים על תשע מסכתות שבש"ס, מחיבורו "משנת הברכה" העוסק בדיני הלכות היסח הדעת בסעודה, ושאר ההלכות הנוהגות למעשה בברכות הנהנין.

זכה המחבר בסדרת ספריו המרובים להוציאם בייחודיות בגדר של  מעט המחזיק את המרובה, עד כדי כך שבתקופה כה קצרה הודפסו ספריו באלפי עותקים ומצאו את מקומם באוהלי התורה וההלכה, על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן,  כשאלפי הוגי התורה והלומדים מפיקים מהם את מירב התועלת.

עתה כאמור, זיכה אותנו שוב המחבר בחיבורו החדש "משנת השולחן" על הלכות טהרה וטבילה המכיל 640 עמודים ומסוגנן באופן השווה לכל נפש המתאים ללימוד גם בימים אלו במסגרת מפעל השובבי"ם העולמי, מיוחד לשינון וחזרה של ההלכה עם הגפ"ת במהירות ובקלות, ומסודר לפי סדר השו"ע יור"ד מסי' קפג עד סי' ר'. הכולל סיכומי סוגיות מקורות לפסקי השו"ע, תמצית נושאי כלים שעל השו"ע והרמ"א, ראשונים ואחרונים עם פסקי דינים והלכות אקטואליים אשר לא נזכרו בשו"ע ונו"כ, חידושים פסקים ותשובות מגדולי הפוסקים עד פוסקי דורינו ומורי ההוראה שליט"א ומרבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, עם מפתח לסיכומי הסוגיות וכן כותרות משנה לכל פיסקא ופיסקא. ובסופו יש אינדקס מפתח ערכים ונושאים בו מפורט להפליא אשר כל דורש הלכה ימצא כל  דין ודין בנקל.

הספר מיוחד בזה שהוא כולל מאות פסקים תשובות והכרעות מגדול הפוסקים וההוראה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, שהמחבר שמע וכן ממה שליקטן מתורתו של מרן שליט"א מהספר "קובץ תשובות", ומהספרים: "לבושי עז" מהגאון עזריאל זעליג אוייערבאך חתנא דבי נשיאה, משמרת הטהרה מהדורת תשס"ה, משערי טהרה, מנחת פרי (ומקונטרס התשובות שבו מהדורת תשס"ז) ומעוד ספרים. וכן ממה שהמחבר זכה לשמוע זאת ממרן  שליט"א ובמיוחד באותן התקופות שזכה ללוותו במשך שנים מרובות יום אחר יום תפילה אחר תפילה מביתו של מרן שליט"א לביהמ"ד "תפארת בחורים".

הספר מעוטר בברכותיהם והסכמותיהם הנלהבות ובראשם ברכתו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א, "כי יזכה להמשיך בפועלו ללמוד וללמד תוה"ק מתוך הרחבת הדעת, לזכות ולהתחיל ולהמשיך ספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד מתוך נחת והרחבת הדעת באין מפריע" וכן ברכות מהרבנים הגאונים: רבי עזריאל זעליג אוייערבאך שליט"א שעבר על הרבה הלכות שהובאו בשם מרן שליט"א, רבי יוסף יקותיאל אפרתי, רבי ישעי' פינחס רוטנברג, רבי שלמה זעפרני. רבי שמעון שמואל הלברשטאם בנו של הגר"מ הלברשטאם זצ"ל אשר בענוותנותו הגדולה קירב את המחבר עודדו והמריצו להוציא לאור עולם הן את ספריו הקודמים הכולל את הסכמותיו וברכותיו והן את ספר זה שהיה למראה עיניו.

אין לנו אלא להצטרף לציבור הנהנים מספרי המחבר ולברכו שוב ושוב, כי יזכה להמשיך במפעלו הגדול הזה להוציא עוד ספרים חשובים מתוך הרחבת הדעת, להמשיך לזכות את הרבים להגדיל תורה ולהאדירה.

 

 

הפצה ראשית י. פוזן, יפה נוף, בחנויות הספרים המובחרות, ובטל: 05276-12300 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד