חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר נפלאות מתורתך

7/07/2009

מאת הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

בשורה מרעננת התבשר לאחרונה עולם התורה, בהדפסתם של שני ספרים חדשים על התורה וההפטריות, מאוצרותיו של הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א מחברם של שורת ספרים הנודעים בשערי הלכה, ושוכנים כבוד בכל אוצרות הספרים שבישיבות הקדושות ובכוללים, ומבין מרביצי התורה הגדולים בדור בפרט בעדה התימנית, ומו"צ מטעם בד"ץ שארית ישראל. המחבר שליט"א שכבר בשנותיו העשרים המוקדמות נכתב עליו "עילוי עצום ובקי בחדרי תורה", ואף כותב הטורים זכה לשמוע מפי רבו מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שהפליג בשבחו, פותח כעת צוהר חדש ובו ביאורים מקוריים ורעיונות נפלאים המיישבים עניינים רבים ונכבדים בפרשיות התורה לאור דברי חז"ל החל משני התלמודים, מדרשים והתרגומים דרך מפרשי התורה הנודעים רש"י, רמב"ן ורבינו בחיי, ראשונים כאחרונים, ועד לגדולי התורה שליט"א החיים עמנו (כהגר"ח קנייבסקי שליט"א ועוד(.

חידושים אלו מביאים את הלומד לידי הבנה חדשה ומעמיקה בנושאים רבים, הנוגעים לחיי היום יום (אף בענייני הלכה ומוסר)  לדברים שהיו נראים פשוטים במשך השנים. המחבר שליט"א אף זכה לחשוף את הלוט מעל מדרשים הנראים כתמוהים או סותרים זה לזה, ומגיש את המטמונים כשלחן ערוך לפני הלומד.

על קצה המזלג נזכיר את יישובו הנפלא לשלשת הדעות בחז"ל בעניין "ובני קורח לא מתו" - דעה א' האומרת שנשארו עומדים במקומם דרך נס, ולדעה שנייה ירדו גם הם למטה רק שנשארו במקום גבוה ביחס לבלועי קורח ואח"כ נתרוממו שוב. ודעה נוספת (פסיקתא זוטרתא) שהם כלל לא נמצאו עם קורח אביהם בשעת מעשה. הרה"מ תולה דעות אלו במחלוקת נוספת במפרשים האם בני קורח היו בעצה תחלה ורק לבסוף חזרו בתשובה, או שרק מפני כבוד אביהם העמידו פנים כמסכימים עמו אבל בלבם היו בדעה אחת עם משה רבינו, והדעה השלישית הגורסת שלא חטאו כלל ועיקר וכך סוברת דעה השלישית הנ"ל. ובפרט, מדגיש המחבר, ש"בשלשת" בני קורח עסקינן ייתכנו שלשת המהלכים הנ"ל. יעויין שם באריכות.

המעיין הנבון בחידושי הגר"י רצאבי שליט"א בנקל יבין מדוע נקרא הספר בשם הראוי לו "נפלאות מתורתך" שכן הרושם העובר כחוט השני בין בתרי הספרים (הכוללים למעלה מ-850 עמודים) יעמוד משתאה לנוכח הידיעות הנדירות והמפליאות לכל האורך.

עניין הקובע ברכה לעצמו היא המטרה שהציב לעצמו המחבר הדגול, לבאר בטוב טעם ודעת רמזים ונימוקים לכל האותיות המשונות בתורה (שנזכרו ברמב"ם פ"ח מהלכות ס"ת) דרך אשר כמעט לא הלך בה איש מאז רבותינו חכמי אשכנז הראשונים כבעל הטורים ורבינו יואל בספר הרמזים, ואמנם כל חיך יטעם ויערב לחיכו, כשיתגלה בפניו כבוד התורה בכך ששום דבר בתורתינו הקדושה אינו לבטלה חלילה, כמו שנדרש על רבי עקיבא בשלהי מסכת סוטה.

מבין השיטין אנו למדים על חכמי ההלכה בתימן שידם רב להם גם במדרשי התורה ופירושיה, כגון רבינו דוד העדני בעל מדרש הגדול, רבינו זכריה הרופא בעל מדרש החפץ, ועד האחרונים כרבי שלו' שבזי זיע"א וגדול חכמי תימן מהרי"ץ, הגאון רבי נסים רצאבי (אביו של המחבר) ועוד ועוד.

היגיעה הרבה לביקוש וחקר האמת, ניכרת היטב מבין כתלי הספר והדברים המוגשים הם התמצית, בירור אחר בירור, וכתובים בלשון צחה לנוחות הלומד. וזכה המחבר לפשט רעיונות עמוקים ונפלאים בשפה ברורה השווה לכל נפש.

שני הספרים כאמור יצאו לעת עתה על חומש במדבר והפטריותיו ומודפסים בפאר רב ובעיצוב מיוחד. ע"י מכון פעולת צדיק , טלפון: 1599-500-404.

נברך את הגאון המחבר שליט"א שיזכה עוד ועוד להשפיע משפע מעניינות החכמה האצורים בקרבו, ויזכה בקרוב לברך על המוגמר.

להזמנות בדוא"ל: [email protected]

אתר פעולת צדיק

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד