חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר חזון איש – קונטרס י"ח שעות

20/03/2012

יצא לאור מחדש הספר "חזון איש – קונטרס י"ח שעות" עם פירוש "פשר חזון"

עם הוספות רבות על הנדפס בספר "פעל השם" מהדורת תש"ע

מהסכמת הגר"ד לנדו למהדורת פעל השם " ולאור המצב הידוע בעת האחרונה המדאיג לבבות, ואי"צ להאריך, והדורש תיקון להחזיר העטרה ליושנה ולהציל רבים רבים מעם השם מחילול שבת וביטולה, הנה הרב המחבר שליט"א עוסק זה זמן בענין קו התאריך וחיבר בזה חיבור נכבד על דברי החזו"א בזה לבארם ולבררם כסדרם,"

מהסכמת הגר"ש אויערבאך "חבור חשוב ורב הערך עד למאד "פשר חזון" על דברי מרן זללה"ה בקונטרס י"ח שעות, אשר לא רבים יחכמו בזה, לרבות גדולים וטובים, ודבר גדול עד למאד הטיב לנו הרב המחבר שליט"א וביחוד למתחילים בהלכה חמורה זאת, וגם לגדולים וטובים, כאשר יראו ויוכחו המעיינים הישרים מבקשי אמת, כידוע לכל אשר אמת אמת תפסי' להאי גברא גבר בגוברין עיר וקדיש מן שמיא נחית מרן בעל החזון זללה"ה,"

מתוך הסכמת הגר"מ שטרנבוך "דברי הרז"ה הם המפתח לשאלה זו וכו' ועיקר הסכמה יקבל מהקורא אשר לפניו הכרעת רבותינו וכו'"

לעיון והורדה לחץ כאן

להשיג: 08-9298695

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד