חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ספר ישמח משה" חלק ב'

7/04/2013

ישמח משה במתנת חלקו

בשורה משמחת לעולם התורה ובפרט ללומדי ההלכה, עם צאתו לאור של הספר החשוב "ישמח משה" חלק ב' על שלחן ערוך הל' שבת עם ביאור "מתנת חלקו" מאת הרה"ג משה שרון שליט"א, רב הקהילה התורנית ובית המדרש "תפארת ישעיה", השוכן לתפארה בעיר התורה אלעד ת"ו.

תקציר הספר

הספר "ישמח משה" (חלק ב') הוא למעשה שולחן ערוך על הלכות שבת (מסי' רע"ה עד סי' ש'), ומעשה הספר בשני כמעשהו בראשון, במרכז הספר ועטרה לראשו פסקי יקר תפארת גדולת מרן השלחן ערוך, עם ביאור "מתנת חלקו" שנכתב ע"י המחבר, והוא ביאור מקיף על כל סעיף בשלחן ערוך, עם מקורות ההלכה, מן התלמוד והראשונים, כפי שהביאם מרן הקדוש בחיבורו הגדול "בית יוסף", מסקנת ההלכה לשיטת מרן השו"ע ורבינו הרמ"א ונושאי כליהם, ביאור פסקי האחרונים והערותיהם על פסקי בעלי השו"ע, נידונים באחרונים הקשורים לסעיפי השו"ע, ובפרט עם התחדשות הטכנולוגיה בדורנו, עד למסקנת ההלכה מגדולי האחרונים בדורנו נוחם עדן ומפוסקי דורנו נר"ו.

ומעלה נוספת עלתה גם ניצבה בחיבור זה, לבקשת רבים מן הלומדים, מסקנות ההלכה העולות מן הבאור מתנת חלקו, כדי שהלומד בספר יראה את כל השתלשלות ההלכה ממקורות ההלכה עד למסקנות ההלכה, ובפרט בנידונים שלא הוזכרו בשלחן ערוך.

מטרתו העיקרית של הספר, להביא לפני הלומד את כל השתלשלות ההלכה בספר אחד (מהתלמוד עד אחרוני האחרונים) ובפרט שלא מצוי ביד כל אחד כל הספרים שהתכנסו באו לתוך חיבור זה.

בסימנים מסויימים התווספו תשובות ומאמרים בהלכה, מאת המחבר, בשאלות מעשיות מענין הסימן, שמפאת האריכות לא היה מקום להכניסם בתוך הביאור.

קהל היעד

הספר מיועד בעיקר:

א. ללומדים הל' שבת בעיון על סדר הטור וב"י, שימצאו בספר זה את כל מקורות ההלכה כולל מקורות שלא הוזכרו בב"י, וכן המשך השתלשלות ההלכה מתקופת השו"ע עד דורנו. ולפחות יהיה כעזר בחזרה על כל הסוגיה בספר אחד.

ב.       כמו כן מתאים הספר במיוחד לאברכים ולכוללים הלומדים הל' שבת למבחני הרבנות, וכידוע אין עיתותם בידם לעיין בכל כךהרבה ספרים, ובפרט שלא בכל הכוללים יש ספריה המכילה את מאות הספרים שנקבצו ובאו אל תוך החיבור הנ"ל.  

ג.        גם הלומדים שו"ע עם ביאור המשנה ברורה, יוכלו להיעזר מאוד בספר זה, כיון שאין בספר המשנה ברורה כל מקורות ההלכה בטעמיהם, ויוכל הלומד לעיין במקורות ההלכה שלא הוזכרו במשנה ברורה. ועוד ידוע שבידי המשנ"ב לא היו כל ספרי האחרונים מפזורת ספרד ובספר זה הובאו רבים מפוסקי ספרד שלא הוזכרו במשנ"ב. ותועלת נוספת ללומדים משנה ברורה תהיה לראות את השתלשלות ההלכה מתקופת המשנ"ב עד דורנו כולל פוסקי דורנו ובראשם, מרן הבן איש חי, כה"ח, מרן החזו"א, הגרשז"א, הגר"י ולדינברג הגרב"צ אבא שאול, הגר"מ לוי  זצ"ל. ולהבדיל בין החיים לחיים, יבלחט"א פאר הדור והדרו, מרן הראש"ל הגר"ע יוסף, הגר"ש וואזנר, הגר"נ קרליץ, הגר"מ מאזוז שליט"א.

 

הסכמות

הספר מעוטר בהסכמות חמות מגדולי ישראל מכל העדות והחוגים, מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף שליט"א, מרן הראש"ל הגרש"מ עמר, הגאון רבי נחמיה זלמן גולדברג, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי גדעון בן משה, רבני העיר אלעד הגר"מ מלכה והגרש"ז גרוסמן, והגאון רבי יוחאי עמר.

 

את הספר ניתן להשיג בחנויות המובחרות או במרכזים הבאים:

אלעד – אצל הרב המחבר – 052-7671393

בני ברק – חנות רמת הספר – 050-4114558 או אצל פנחס ראובן

ירושלים – הרב יוסף מסילתי –  02-5816607

כפר סבא – ר' אברהם שרון – 052-2948936

ק. מלאכי – משפ' מסילתי – 08-8583523

מגדל העמק – משפ' בן הרוש – 050-3669168

 

פרטים לקשר: טל: 052-7671393, דוא"ל: [email protected]

 

מצורף טעימה מהספר: הנאה ממלאכת נכרי

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד