חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! קובץ יחלק שלל - פסח

27/03/2014

בימים שבהם עולם הישיבות נמצא בעין הסערה, כמה חשוב הוא להוקיר את אלו שנטלו על עצמם בתקופה שכזו, לגייס את עמלי התורה לרעיון תורני עילאי ומשובח, בדמות הקובץ "יחלק שלל" לחג הפסח, שכבש בסערה את עולם הישיבות בכל אתר ואתר ומסייע רבות לבני הישיבות להתעלות בדרך העולה בתורתם.

לצפייה בקובץ לחץ כאן

המדובר ביוזמה החשובה מבית - 'תלמודו בידו' בית היוצר של מרביצי תורה נעלים מעולם הישיבות, שראו לעצמם בדרך תלמודם ונסיונם עם בני הישיבות, כי חסרה כיום בעולמינו התורתי, בימה חשובה לתורתם העריבה של לומדי הישיבות, שיוכלו לכתוב לאורך הזמן כולו, את חידושי תורתם הניבטים מזרעי תלמודם במעמקי הסוגיא הנלמדת בישיבה.
אך הגדילו לעשות עתה ביומי דפגרא, להוציא קובץ ייחודי אשר בשם 'יחלק שלל' יקרא, ובו מאות שאלות ותמיהות בעניני המועדים בהלכה ובעומק העיון, מגדולי הדורות, ומגדולי הדור וראשי הישיבות שליט"א, המאפשרים לבני הישיבות ואברכי הכוללים לפלפל בהם לאמיתה של תורה והלכה. ואשר מופץ בימים אלו בהיכלי התורה בכל אתר ואתר.
לא פלא הוא ששני הקבצים הראשונים 'יחלק שלל' שיצאו על ירח האיתנים וחנוכה, התקבלו בחיבה יתירה בבי מדרשא, ואלפים ממנו נחטפו בהיכלי התורה הרבים בכל אתר, אשר הביאו לאלפי תשובות מחוכמות נשלחו למערכת וזיכו את שולחיהם בפרסים יקרי ערך. ועתה י"ל הקובץ השלישי המוחזק על ימי הפסח, ובו מגוון עשיר של מאות תמיהות והערות על ענינא דיומא, שעורכי הקובץ עמלו ללקט ולאסוף דברים מחדדים את השכל , ומעוררים את הלב לעיון בעומק התורה וההלכה.
בין י"ד שערי הקובץ, פותח הקובץ בשמונים שאלות נבחרות מספרי רבתינו גדולי הדורות, ואחריהם עשרות רבות משאלותיהם ותמיהותיהם של גדולי הדורות מכתבי ידם של האדר"ת, הגרא"ח מייזל, הגרב"ד ליבוביץ, הגר"א וסרמן, הגר"ד רפפורט, הגרד"ב ויידענפעלד, הגר"י הוטנר, הגר"ח שמואלביץ הגרי"ד מבריסק, הגרא"מ שך, הגרש"ז אויערבאך, הגר"מ מן, הגרנ"צ פינקל, הגר"מ גפן והגר"י לנדא זצוק"ל, ועוד רבים. ואחריה רנ"ה תמיהות ושאלות ממנהיגי הדור וגדולי ראשי הישיבות בארץ והגולה, ששלחו משאלותיהם ותמיהותיהם בעניני הפסח וספירת העומר, לאפשר לבני הישיבות לפלפל ולהעמיק בדברים בכדי שיוכלו ביומי דפגרא להשיב על השאלות לאמיתה של תורה.
לאחר מכן נכרך שער ובו שבעים חידות מופלאות במעמקי ההלכה, שבו מתבקשים המעיינים לחפש מקור לחידות מופלאות שעין לא שזפתם עד היום הזה.
כמו כן הובאו מאמרי מוסר ודעת, לצד עיטור סופרים ופנינים מיוחדים בעניני חג הפסח, לצד סדר ההלל מתורת בריסק, ובו חידושים ערבים על סדר ההלל, לצד פיוט 'דיינו' המבואר מדברות רבותינו.
כמו"כ הובאו אין ספור שאלות הנוגעות לימי והלכות ספירת העומר, לצד מ"ט ידיעות נרחבות למ"ט ימי ספירת העומר, כשעליהם נוספו סיפורי מופת ופלא שהתרחשו בתוככי עולם התורה, המחשלים את בני הישיבות לדרכי ההתמודדות עם נסיונות וקשיים, לצד סיפורי מופת על הדרך הראויה להתעלות בחצרות בית ד'. ובנוסף נכתבו בעט אומן מושגים נעלים מדמותה של הישיבה ואורחותיה, שרכשו את ליבם של בני הישיבות שקוראים את הדברים בשקיקה רבה, ומזדהים עם התחושות הניבטות בעיני בני העליה בעצמם ומפי כתבם.
במסגרת הקובץ הובאו אף תשבותיהם של גדולי ישראל והמשיבים לקבצים הקודמים בדברים הנוגעים לחג הפסח, כשבראשם תשובותיו המאלפות של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לכל השאלות בכתב ידו.
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א, אליו נכנסו ראשי המערכת לקבל ברכתו, התפעל והוקיר את המטרה ליצור שאיפות אצל בני הישיבות במיוחד בענין כה חשוב, ובימי המועדים ביתר שאת.
אם לשפוט לפי תוכנו של הקובץ, לא פלא שהוא כבש מקום של כבוד בכותל המזרח של עולם הישיבות, שכן למעלה מ-00 עמודיו מכילים י"ד שערים מרהיבי עין ותוכן, שכל בין ישיבה יתחבר לתוכנו העשיר, ולחידודי שמעתתא אליבא דהלכתא, להוסיף הרבות תורה בעל פה ומתוך הכתב. 
אין ספק שהקובץ מכיל בהיקפו ובצורתו המרשימה והמיוחדת, אוצר נדיר ומופלא, של אוסף איכותי ראשון במעלה על ימי הפסח הקרב ובא, וכל הרואה זאת אומר ברקאי. תיתי לן לעורך המופלא הרה"ג רבי הלל מן שליט"א שערך את הקובץ בטו"ט ודעת, ולראשי המערכת הרה"ג צבי גרינפלד על תרומתו בין היתר בחלק ממדורי הקובץ, והרה"ג ירמיהו פריימן שעשה מלאכת קודש להו"ל דבר נאה ומתוקן מתחת ידו, שאין מתאים יותר מימים אלו להרבות תורה ופעלה בקרב בני הישיבות בכל אתר ואתר. להשגת הקובץ במרוכז - 050-4161963  052-7134401.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד