חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חדש! הגדה של פסח - כף החיים

6/03/2016

בשורה טובה ומשמחת עם הופעת היצירה החדשה בשדה הספר התורני "הגדה של פסח משלחנו של מרן הגאון רבי יעקב חיים סופר זצוק"ל בעל כף החיים" בהוצאת מכון "מורשה".

הגדה זו מלאה וגדושה באוצר בלום של פירושים וחידושים, מנהגים ופסקים, משלים וסיפורים, אמרות טהורות והנהגות טובות מתורתו של בעל כף החיים.

החידוש המיוחד בהגדה זו שכמעט כולה מהחל ועד כלה הינה מתורתו של בעל כף החיים, הן החידושים, המנהגים, ההלכות, הנוסחאות, התפילות והיהי רצון שלפני כל מצוה ומצוה - הכל מתורתו וספריו.

המקורות לחידושים בהגדה זו מלוקטים מספריו, ספרי תלמדיו, חכמי דורו, צאצאיו ועוד. נוספו להם חידושים הרואים אור לרשונה מכתביו ומפי השמועה.

כן בהגדה זו ישנו צילום של הגדה של פסח מכתיבת יד קדשו של בעל כף החיים כ-10 עמו' שרשם לעצמו את הכונות והתפילות על סדר ההגדה.

על הגדה זו מלבד סדר ההגדה, נוספו דברים רבים והם: הנהגות בעל כף החיים לחג הפסח, סדר ברכת האילנות עפ"י הכף החיים, סדר ספירת העומר, דרשה לשבת הגדול, תשובות בעניני פסח, חידושי מסכת פסחים ועוד חידושים רבים.

בשלהי ההגדה ישנם פרקי חיים מתולדותיו שהם תוספת לעובדות ומעשי רב המשובצים בתוך ההגדה כל דבר במקומו, כ-40 עמו' גדושים בחומר היסטורי מרתק ומעניין מהם הנהגות ועובדות רבות הרואות אור לראשונה.

ההגדה לוקטה וחוברה על ידי הרב נחום סילמן שליט"א אשר כבר אתמחי בספריו הנודעים על גדולי ירושלים וארץ ישראל.

סה"כ הגדה זו מכילה כ-640 עמו'!

בפתח ההגדה מופיע מכתב ידידות וברכה מאת הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א ראש ישיבת "כף החיים", בין דבריו כותב: "חמותי ראיתי אור, אור יקרות וקפאון, אור בהיר הוא בשחקים, אור אורייתא, תורת יעקב תורת חיים, תורת מר זקיני, הפוסק הגדול הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בעל כף החיים, ערוכה בכל וסדורה על הגדה של פסח, מיוסדת ומושתת על כל חיבורי קדשו היקרים, תורה מפוארת בכלי מפואר... עבר בשום שכל על כל חיבורי קדשו של מר זקיני זצ"ל, אסף סידר ערך וניתח בטוב טעם ודעת, רוב ככל החידושים והביאורים המתייחסים להגדה של פסח ועניני חג הגאולה, פריו יתן בעט'ו, עשה מלאכתו נאמנה, בטוב טעם ודעת, תפוחי זהב במשכיות הכסף דבר דבר על אפניו, מלאכה ואשר חכמה בה, כאשר עיני המעיין תחזינה מישרים, ולפעלא טבא אמינא איישר, וחיליה לאורייתא. אין לי ספק כי כל מעיין והוגה בפירושו של מר זקיני הגאון זצ"ל להגדה, יתענג מנופת צוף תורת מר זקיני זצ"ל, נועם דבריו וחדושיו, ומתק לשונו, ויאמר "חכלילי עינים מיין כל חיך שטועמו אומר לי לי"... וגם לרבות כי זולת ההלכות מספר כף החיים לליל הסדר בפרט, ולכל חדש ניסן בכלל, אשר הביא בהגדה של פסח יקרה זו, הרבה יגע הרב המהדיר שליט"א לאסוף וללקט גם עובדות והנהגות ומעשים טובים ממר זקיני הגאון זצ"ל, קבעם ושבצם כפנינים במשבצות זהב וכסף, לתועלת המעיינים בספר התורה הזה, וכן ערך וסידר בדרך נכונה מתולדות חייו של מר זקיני זצ"ל, מעוטרים בעיטור סופרי'ם, ומעשה רב עדיף...".

 

לא נותר לנו אלא לאחל לעורך ההגדה שימשיך בכתיבת חיבוריו המועילים.

להשיג בחנויות הספרים או בטל 052-7682413

 [email protected]

לטעימות מההגדה לחץ כאן

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד