חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כינוס ראשי הישיבות בבית רנ"צ פינקל [שליט"א] זצ"ל

8/07/2010

מעמד התכנסות מרשים של עשרות ראשי ישיבות ומרביצי תורה מכל חברי הארץ, במעמד השתתפו ונשאו דברים גדולי ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן מרן הגרמ"י לפקוביץ ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"איוזם הכינוס היה מרן הגראי"ל שטיינמן שקרא למעונו בר"ח תמוז את הרב ברוך שפירא על מנת שיזמן את כל ראשי הישיבות להתכנס על ענייני השעה הבוערים, מרן הגראי"ל ביקש מהרב שפירא שמכיוון שברצונו לערוך את הכינוס בירושלים שייפנה לראש הישיבה הגדולה בירושלים ובעולם הג"ר נתן צבי פינקל, שהמקום האידיאלי ביותר להתכנסות כל ראשי הישיבות, הוא בביתו, לאחר שניאות הגרנ"צ לערוך את הכינוס בביתו, פקדו גדולי ישראל על בני ביתם לזמן את כל ראשי הישיבות הגדולות בארץ, למרות שמדובר בימי המבחנים לישיבות הגדולות, תקופה אשר אין בה רגע דל פנוי לראשי הישיבות, פנו בני ביתם של מרנן הגראי"ל הגרמ"י והגר"ג לראשי הישיבות שלמרות לחץ הזמן יפנו מעט מזמנם וישתתפו בכינוס.
בליל יום ד' לקראת השעה תשע וחצי נתאספו כ70 ראשי ישיבות מכל הארץ בביתו של הג"ר נתן צבי פינקל שבבית ישראל בירושלים
הג"ר ברוך שפירא פתח והקריא את מכתבו של מרן הרב אלישיב שברך את משתתפי הכינוס וסמך את ידיו על ההחלטות שיתקבלו בו.

לאחר מכן נשא דברים מרן הגרמ"י לפקוביץ, כשפתח בכך שידוע שנפש האדם מתאווה לדברים, רבינו יונה כותב גדר לפרוש אפי' מדברים המותרים, למדנו מזה, בזמנינו שהרחוב גורם לבני ישיבות לחשוב שאי"ז סתירה חיי עוה"ז ולימוד ת"ת, כדאי להתחזק בפרישות זו וחובה ללמוד מוסר, אלו שטועים שאפשר ללמוד ולהתענג בעוה"ז טועים! עי"ז יורד צורת הרוחניות של אדם.
מרן הגרמ"י עבר למנות מעט מן הפגמים הצריכים תיקון, ואמר כי עתה בין הזמנים מתקרב, זמן שכולו נסיונות,( ואף בסוף הזמן שלא יחשבו שיש להקל בסדרים), החל מנסיונות בלימוד, ותפילה במקומות שממהרים וכלה בנסנויות מרים וקשים שסופם מי ישורנו.
מרן הגרמ"י לפקוביץ ציטט במרכז משאו דברים ששמע מפי ראש ישיבת פוניבז מרן הגרג אדלשטיין, כי שורש כל הנשירות והנפילות הרוחניות בישיבות, והסיבה לכך שבחורים נמשכים אחרי צפייה במכשירים אסורים, כ"ז מתחיל, ממה שהתלמיד מאבד את הטעם בלימוד, כי מי שיש לו טעם בלימודו ה"ה לומד כראוי, וממילא המאור שבתורה היה מחזירו למואטב, ומה שמאבדים את הטעם בלימוד, נובע מכך שאין מתעמקים כראוי להבין דברי הגמ' עם פירש"י, וממילא מאטמים בזה את השכל ומאבדים את הטעם בלימוד, מרן הגרמ"י הוסיף, כי דברי רה"י נערכו ונדפסו בקונטרס מיוחד, שאותו ניתן להשיגו בביתו שלו (של הגרמ"י) ומן הראוי ללמוד ולהתעמק בהבנת כל מילה מן הדברים הכתובים שם.
לסיום אמר מרן הגרמ"י כי עתה שנתאספו לתקן תקנות יקח כ"א על עצמו לחזק בזה,
לאחמ"כ דיברו הגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא הגר"א פילץ ר"י תפרח והגר"י עדס ר"י קול יעקב, על ענייני השעה.
מרן הגראי"ל שטינמן פתח בכך שיש לתקן את בעיית הפגישות ארוכות בתקופת האירוסין ובפרט הפגישה אחרונה שלאחרונה מתארכת מאד ואפשר ח"ו לאבד בזה את כל הרוחניות שקיבלו בכל שנות הלימוד בישיבה, כן עורר על ענין האינטרנט, הפלאפונים והמכשירים טמאים צריך להילחם בכל מיני תחבולות, וכן, הורה שיש לטפל בכך שבחורים מכניסים לראשם לעוה"ז ולעניני ביגוד שונים.
בסיום דבריו אמר מרן הגראי"ל כי יושבים כאן עידית רה"י אשר תלמידיהם עידית שבעידית, כל השינוי יכול להיעשות על ידכם צריך לחפש ולערוך מלחמה איך לשנות הדברים.
הדיונים הפוריים בכינוס בהשתתפות גדולי הדור ועשרות חשובי ראשי הישיבות נמשכו עד לאחר השעה 11 בלילה כשראשית הוחלט שלקראת בין הזמנים ימסור כל ראש ישיבה שיחה תקיפה עם כל הגדרים  המחוייבים אף בבין הזמנים, ויעמוד על כך בכל תוקף.

לסיום הקריא הגר"ב שפירא את החלטות האסיפה: לטפל בבעיית הטרמפים החמורה שמלבד שאין כבודה של תורה בכך, רבים חללים הפילה, עניני השידוכים הצריכים תיקון, ובמיוחד התארכות הפגישה האחרונה שנפרצה לאחרונה שלענת מנהלי הסמינרים רישומן הרע ניכר על התלמידות, הבאת אינשי דלא מעלי לקמפים שמאד נפרץ לאחרונה, נסיעת בחורים למלונות ובעיות האינטרנט החמורות וכל הכלים המשחיתים המצטרפים אליהם – נגנים למיניהם וכלי תקשורת ובכללם פירצת קווי הנייעס.

בימים הקרובים לכל בתי ראשי הישיבות יישלח מכתב ממרנן הגראי"ל שטיינמן הגרמ"י לפקוביץ והגר"ג אדלשטיין כשמרן הגריש"א יצרף את חתימתו, עם ההחלטות אשר צריכים להתיישם במהרה

בנוסף, מסתמן שכבר בתחילת זמן החורף יתקיים כינוס דומה בו יעמדו גדולי הדור האם יושמו ההחלטות, ומה צריך להוסיף לתקן.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד