חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המסכת הנלמדת בזמן אלול תש"ע

6/09/2010

על פי נתוני תוכניות 'דרשו' המיועדות לבני הישיבות:

מסכת מכות היא המסכת הנלמדת ביותר בעולם הישיבות בזמן אלול תש"ע

נתון זה נבדק בקרב עשרות הישיבות המשתתפות בתוכניות 'דרשו' *בזמן חורף הבעל"ט המסכת שתלמד במספר הישיבות הגבוה ביותר - מסכת כתובות

 

על פי נתוני 'דרשו' אשר נבדקו בקרב עשרות הישיבות המשתתפות בתוכניות הארגון, עולה כי מסכת מכות הינה המסכת שנלמדה במספר הישיבות הרב ביותר של ישיבות בקרב עולם הישיבות בזמן אלול תש"ע. מסכת מכות נלמדת בארבע עשרה ישיבות שתלמידיה נבחנים בתוכניות 'דרשו' בני הישיבות. המסכתות נדרים ובבא בתרא, הינן המסכתות התופסות את המקומות השני והשלישי.

עוד עולה מנתוני מחלקת בני הישיבות של 'דרשו', שבעז"ה בזמן חורף הבעל"ט, המסכת שתלמד במספר הישיבות הרב ביותר הינה מסכת כתובות, כאשר בלא פחות מעשרים ישיבות, יעמלו התלמידים במסכת זו. המסכתות  בבא בתרא ובבא מציעא, הן אלו התופסות את המקומות השני והשלישי . 

התוכניות בהם נוטלים בני הישיבות חלק במסגרת תוכניות 'דרשו', הינן תוכניות אשר נבנו תוך התאמה מיוחדת עבור בני הישיבות על ידי ארגון 'דרשו' תוך קבלת ברכת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א ובעצה אחת עם ראשי הישיבות שליט"א.

התוכניות הינן, תוכנית 'דרשו' בוקר במסגרתה משכימים הבחורים המשתתפים בה עם שחר ולומדים קודם התפילה, תוכנית 'תלמודו' במסגרתה נבחנים המשתתפים על כל המסכת הנלמדת בישיבתם ותוכנית 'מקדשי שביעי' במסגרתה מתקיים 'סדר' מיוחד בערב שבת קודש בשבת ובמוצש"ק, לחיזוק זמני רפיון. 

תוכניות 'דרשו' המותאמות ומיועדות במיוחד עבור בני הישיבות, זוכות לברכתם הנלהבת של ראשי הישיבות והן מתבצעות תחת הדרכתם והכוונתם של מאורי הדור מרנן ורבנן שליט"א. ייעודם של תוכניות אלו הינו עידודם של בני הישיבות להמשיך בהתמדתם ללא ליאות וללא הפסקה, כשהמטרה היא יצירת מצב בו בחור ישיבה יסיים את הזמן כשהמסכת שנלמדה באותו הזמן תהיה שגורה על לשונו, והוא יוכל לרכוש את ידיעותיו בבקיאות ובעיון ולהעמיק בלימודו כפי שהדריכו והזהירו כל גדולי הדורות בעניין 'דרך הלימוד'.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד