חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שמחת בית השואבה בני הישיבות

23/10/2011

בהשתתפות עשרות ראשי הישיבות, מגידי שיעורים ור"מים בראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א:

מעמד כבוד התורה בשמחת בית השואבה המרכזית וסיומי מסכתות של 'דרשו' לבני הישיבות בחול המועד סוכות

השמחה הגדולה פרצה גבולות כשאלפי בני-ישיבות, מעשרות ישיבות, מתאחדים בשמחת החג ושמחת התורה * מרן הגראי"ל שטיינמן במשאו המיוחד לבני הישיבות: "אתם המאושרים שבדור, ואתם יכולים להגיד 'וקירבתנו מלכנו'" *  ראשי הישיבות שליט"א נשאו דברי חיזוק והתעוררות לשמחת לימוד התורה * זמן חורף יפתח בהיכלי הישיבות בחיזוק הלימוד בתכניות 'דרשו' לבני הישיבות

 

למעלה מאלפיים בני הישיבות, השתתפו בשמחת בית השואבה המרכזית לכלל בני הישיבות, שהתקיימה ביום ראשון, ג' דחול המועד סוכות באולמי ווגשל בבני ברק, בראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ובהשתתפות מרנן ורבנן ראשי הישיבות שליט"א ועשרות מגידי-שיעורים  ור"מים אשר גם נשאו דברי חיזוק והתעוררות לכבוד שמחת לימוד התורה. רב רושם היה המעמד הכביר בו התאחדו תלמידי עשרות ישיבות מכל העדות והחוגים לשמוח יחדיו בשמחת התורה לכבודה ולכבוד לומדיה.

 

בשעת ערב מוקדמת של יום ראשון ג' דחוהמ"ס החלו להתקבץ בחורי הישיבות באולמי ווגשל בבני ברק, ולאחר שירה וריקודים במשך כשעה, תפסו את מקומותיהם על הכיסאות שהוכנו מבעוד מועד לקליטתם, מול שולחן הבמה המרכזית. בשירת 'ימים על ימי מלך' קיבלו בני הישיבות את פני מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א, אשר הגיעו לחזק את בני הישיבות עמלי התורה ונשאו בפניהם דברים מעניינה של השמחה וחיזוק לימוד התורה.

 

בדברי חיזוק שנשא מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אמר הגראי"ל כי אנו אומרים בתפילות ימי החגים "אתה בחרתנו מכל העמים... וקירבתנו מלכנו". "ב"ה, הקב"ה עזר שאתם הולכים בדרך לקרב את הקב"ה אליכם", אמר הגראי"ל לבני הישיבות. "אתם המאושרים. לא בכל דור כל הכלל בסדר, חלק גדול מכלל ישראל רחוק ואי-אפשר להגיד עליו 'וקירבתנו מלכנו'. אתם ב"ה, כן מאלו שיכולים לומר 'וקירבתנו מלכנו'. אין לשער את גודל השמחה שצריכה להיות לכם".

 

האירוע המסורתי של 'דרשו' אשר מתקיים זו השנה הרביעית, קיבל מימד נוסף של התחדשות בשנה זו, עם קיומם של סיומי המסכתות, כאשר כאלפיים בחורים, מלמעלה מחמישים ישיבות שתלמידיהן משתתפים בתכניות הלימוד של 'דרשו', התאחדו בשמחה מיוחדת, שמחת החג ושמחת התורה, על שזכו להיות מעמלי תורה ויגיעה, מאוחדים למען המטרה הנעלה להתעלות בלימוד התורה, בעיונה וידיעתה.

 

מאות בחורים סיימו מסכתות בשנה האחרונה במסגרת תכניות הלימוד של 'דרשו' בעולם הישיבות, תכניות שמטרתן לעודד את השינון והחזרה ולימוד כל דפי המסכת הנלמדת בישיבה, כולל הפרקים שלא נלמדים במסגרת ה'סדרים', זאת על מנת להשביח את לימוד העיון אשר מקבל מימד שונה בתכלית עם הידיעה הרחבה בכל מכמני המסכת. במהלך המעמד נערך סיום מסכת, שהוסיף רבות לאירוע, שהיה בבחינת 'שמחה של תורה' כפשוטו.

 

דברי חיזוק לכבוד התורה ולומדיה נשמעו מפי הר"ר דוד הופשטטר שליט"א נשיא 'דרשו', שבירך את בני הישיבות שהתקבצו ובאו. "איזו שמחה לפני הקב"ה שכל תלמידי החכמים, בני הישיבות מכל ארץ ישראל, באים להשתתף יחד בשמחה, כלשון הכלי-יקר שאין שמחה לקב"ה אלא שכל בני-ישראל ביחד, ובפרט באסיפה של לומדי התורה בקניין התורה ובאחריות". בהמשך נשא משא תורני בו ביאר את המעלה המיוחדת של חג הסוכות שמצוותיו גם בזמן שביהמ"ק קיים וגם בזמה"ז. ובזה נשתבח סוכות מכל המועדים, לסמל שיש בכוחו של האדם ובמעשיו גם כשביהמ"ק לא קיים - שיבנה במהרה בימינו, לזכות בכל אופן להתקרב להשי"ת על ידי קיום המצוות ועל ידי לימוד התורה וזו המעלה הגדולה של לומדי התורה המתדבקים בהשי"ת על ידי לימוד התורה.

  

סיומי המסכתות נערכו בשם מאות הבחורים על ידי ראשי-הישיבות הגאון הגדול רבי אברהם יצחק קוק שליט"א ראש ישיבת מאור התלמוד ועל ידי הגאון הגדול רבי משה חדש שליט"א ראש ישיבת אור אלחנן שהגיעו יד עם עשרות ראשי הישיבות לכבד את המעמד. את הקדיש לאחר הסיום אמר הגאון הגדול רבי בנימין רימר שליט"א ראש ישיבת קרית מלך, חתנו של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א וגיסו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א. מייד לאחר הסיומים שבו הבחורים לריקודי-השמחה, כאשר רק בשעת לילה מאוחרת הסתיימו הריקודים והקהל הרב יצא בחיזוק גדול, באחדות מופלאה של כלל בני הישיבות, למען המטרה הנעלה המשותפת של העלייה המתמדת במעלות התורה בשאיפה טהורה להפוך לבני תורה שכל מגמתם וחפצם בקניינה עיונה וידיעתה.

 

ב'דרשו' אומרים כי זמן חורף הקרב ובא ייפתח בהיכלי הישיבות בחיזוק גדול של תכניות הלימוד לבני הישיבות שמקיים הארגון בלמעלה מחמישים ישיבות ברחבי הארץ, כאשר שקיימת היערכות מיוחדת לאור העובדה כי צפויה עליה במספר בני הישיבות המבקשים להשתתף בתכניות הלימוד והמבחנים.

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד