חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מעמד הכנסת ס"ת לביהמ"ד "יחי ראובן"

מעמד אדיר לכבודה של תורה בהכנסת ס"ת מהודר לביהמ"ד "יחי ראובן" שע"י קהילת לומדי הישיבות בגבעת שאול בירושלים...
25/12/2011

מעמד רב רושם נערך בערבו של חג החנוכה בשכונת גבעת שאול בירושלים. כידוע שכונת גבעת שאול גדלה והתרחבה בשנים האחרונות, ונוספו בה מאות רבות של אברכים צעירים בני תורה, והיה קיים צורך רב וחשוב בהקמת קהילה ובית מדרש לאותם מאות, שימצאו משכן קבע לתורה ותפילה.

ואכן, זכתה הקהילה שהוקם מגדלור ענק לתורה ותפילה, ביוזמתם הנדיבה של בני משפחת הרדי שתחי' מצרפת, שנענו בחפץ לב לבקשת בנם המתגורר בשכונה, והצליחו להקים בית מדרש מפואר, שהינו בית שמגדלים בו תורה ותפילה בהדר, וב"ה התגבשה לראשונה בשכונה זו קהילת אברכים לתפארה, שבית מדרשה שוקק תורה ותפילה במשך כל ימות השבוע תמידים כסדרם.

יצויין, שלמרות שהיו התנכלויות לא מעטות מצד גורמים שאינם חרדים שלא ראו בעין יפה את התרחבותה הגודלת של הקהילה לתפארה, בהוראתם וברכתם של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א, והגאון הגדול רבי שמואל אוייערבאך שליט"א שהורו לעמוד על המשמר ולהרחיב גבולות התורה בכל הכח. וזכו בני הקהילה שבית מדרשם הוגדל והורחב לרווחתם של מאות האברכים בשכונה, עד שב"ה מהווה הוא כיום מגדלור ענק לתורה ותפילה בשכונה המתחדשת.

ועתה הגדילו לעשות בני המשפחה, לאחר פטירת בן משפחתם הר"ר מיכאל הרדי ז"ל, בתרומת ספר תורה מהודר שהוכנס לבית המדרש ביום השנה הראשון לפטירתו בערב חנוכה התשע"ב.

ובערבו של חג החנוכה לבשה השכונה חג, ואלפי תושביה ונכבדיה באו לשמוח בשמחת התורה שנחגגה באחדות מיוחדת ברוב פאר והדר, ומשעות אחר הצהריים נהרו רבים לבית בן המשפחה הרה"ג ראובן הרדי שליט"א לכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה המהודר, בהם רבני השכונה, וזאת לאחר שגבאי בית המדרש ובני המשפחה סובבו בבתיהם של גדולי ישראל, מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, והגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א ועוד רבים שכתבו אותיות בספר התורה.

לאחר התהלוכה המרשימה, כשמאות בני הת"ת התהלכו בלפידי אש בוהקים, וניגוני התורה נסחפו בריקודי האברכים לכבודה של תורה, עד להיכלה של בית המדרש הגדול ברח' קהתי.

עם הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש, תוך ריקודים סוחפים של מאות בני הקהילה, ההתרגשות גאתה עת הגיע במיוחד ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א להיכל בית המדרש לשמוח בשמחתה של הקהילה לכבוד התורה. הוא האציל מברכותיו על מקורבו הר"ר יוסף הרדי שליט"א ויתר בני המשפחה שתרמו את הס"ת המהודר, ובירך את בני הקהילה החשובה שיזכו בהמשך התפתחותם הרוחנית ליהוות מגדלור ענק לתורה ותפילה כל הימים.

לאחר מכן נאספו בני הקהילה והאורחים הרבים לסעודת מצוה ברוב עם, שנערכה באהל גדול ומיוחד שהוקם בקירבה לבית המדרש. במהלכה נשאו דברי ברכה הרבנים וידידי המשפחה. דברי פתיחה נשא הרה"ג ראובן הרדי שליט"א, שהביא את השמחה הגדולה של בני המשפחה שזכו להקים ישיבה על קברו, כפי שהורה להם ראש הישיבה בהקמת כולל אברכים "מימיני מיכאל" לתפארה וס"ת מהודר לע"נ.

פתח את שורת המברכים הגאון רבי חיים מן שליט"א מראשי ישיבת אור גאון בב"ב, שהינו מקורב למשפחה, בהדגישו את החיות המיוחדת שיש בס"ת ומאפיינת היא את המשפחה והקהילה גם יחד.

לאחריו נשא דברי ברכה הגאון רבי אברהם דרוק שליט"א מרבני בית המדרש, שהרחיב בחיוב הכרת הטוב והודאה השייכים לימי החנוכה, לבני המשפחה הרוממה שסייעו בהקמת מגדלור לתורה ותפילה במשך כל שעות היממה, כשתורה גדולה בוקעת מהיכלה כל העת.

התרגשות מיוחדת אחזה בקהל, עם הכנסם של הגאונים רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום, וידיד המשפחה, והגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת כנסת ישראל חברון, שאף נשא דברים בפני המשתתפים, בהזכירו את חיבתו המיוחדת למקום תורה זה, שהינו בית שמגדלים בו תורה ותפילה, בהדגישו שבני הקהילה אכן גודלים כל העת בזכותו של בית גדול זה, תוך שהוא מזכיר לברכה את משפחת התורמים.

לאחר מכן נשא דברי ברכה נרגשים הרב יוסף הרדי שליט"א, שהביא בדבריו אלומות אור מחייו הזוהרים של אחיו ר' מיכאל ז"ל, שנקטף בעודו באיבו, דבר הגורם לבכי ועצב, אך הנוחם הגדול הוא בכך ששפתותיו מדובבות בזכות התורה הנשמעת כאן ברמה בהיכל ביהמ"ד שנבנה ע"ש אבי המשפחה הר"ר ראובן הרדי ז"ל, ובזכות הס"ת שנתרם לע"נ.

התרגשות רבה היתה עם הבאת מכתבו של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שכתב במיוחד עבור מעמד כביר זה, והובא ע"י נאמן ביתו ומקורבו הגאון רבי יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א, שהדגיש את המסירות נפש של הקמת הקהילה ובני המשפחה לכל דבר שבקדושה.

לאחר מכן נשא דברי ברכה הגאון רבי משה אורי אייזנשטיין שליט"א בשם רבני השכונה, באומרו שזכתה השכונה שקם בקרבה מקום תורה כה איכותי וגדול, כנגד כל הסיכויים שחשו רבים בעת ההקמה, המהווה בית נרחב לבני התורה הרבים שנוספו בה. כן נשא דברים הרה"ג שמואל לבל שליט"א מרבני הכולל, אודות קול התורה הבוקע מהיכלה תדיר.

דברי סיום נשא הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ראש ישיבת אהבת שלום, שהרחיב בזכות הגדולה להכניס ס"ת מהודר להיכל שהוא מקום גדול לתורה ועבודה, לקהילה חשובה ומיוחדת.

כן השתתפו גדולי תורה ורבני השכונה בכתיבת האותיות ובסעודת המצוה, הגאונים רבי אברהם יצחק אולמן, רבי זלמן דוד צוקרמן, רבי אברהם וקסברגר, רבי ינון יונה, רבי יהושע קרלינסקי, רבי ישעיה כץ, רבי נחמיה פרידלנדר, רבי אהרן ישעיה בלוי, רבי משה שטיינמן, רבי מאיר קוט, רבי משה מן, רבי דוד אברהמי, רבי מרדכי טולידנו ועוד רבים, וכן השתתפו אישי הציבור תומכי הקהילה החשובה ח"כ הרב אורי מקלב הי"ו, והרב יצחק פינדרוס הי"ו מ"מ ראש עיריית ירושלים.  בני הקהילה יצאו בתחושת שמחה והתרגשות עצומה, על כי נדבך נוסף נבנה בבנין התורה בשכונה עד ביאת גוא"צ בב"א. 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד